Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium specjalizacyjne (proseminarium) - prawo spółek

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2200-1F016
Kod Erasmus / ISCED: 10.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0421) Prawo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Seminarium specjalizacyjne (proseminarium) - prawo spółek
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Seminaria specjalizacyjne dla studiów prawniczych (nowy program)
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

proseminaria

Założenia (opisowo):

Proseminarium poświęcone prawu spółek handlowych. Zajęcia w formie dyskusji i rozwiązywania praktycznych problemów. Co tydzień zadawana będzie literatura do zapoznania się przez Uczestników (standardowo będzie to jeden artykuł z periodyku prawniczego - w miarę możliwości dostępnego w wersji online) a na kolejnych zajeciach dyskusja nt. poruszanych w tekście zagadnień. Na proseminarium nie będzie prezentowanych referatów. Całe zajęcia będą wypełnione dyskusjami z Uczestnikami i rozwiązywaniu problemów praktycznych wskazywanych przez prowadzącą zajęcia.

Część z tematów będzie z pogranicza prawa spółek i prawa bankowego (ze względu na praktykę zawodową prowadzącej - zatrudnienie jako radca prawny w jednym z banków).

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Proseminarium prowadzone w formie dyskusji, rozwiązywania problemów praktycznych i kazusów.

Pełny opis:

Co tydzień wskazywana literatura do przeczytania a następnie dyskusja nt. najważniejszych i najbardziej aktualnych problemów prawa spółek.

Literatura:

Podawana co tydzień.

Efekty uczenia się:

Opanowanie umiejętności prezentowania argumentacji prawniczej na forum publicznych. Opanowanie umiejętności przygotowywania opinii prawnych i krótkich pism.

Metody i kryteria oceniania:

Aktywność na zajęciach

Praktyki zawodowe:

.................

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium specjalizacyjne, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dominika Wajda
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Dyskusja na zajęciach. Nauka pisania opinii prawnych i właściwej argumentacji.

Pełny opis:

Proseminarium poświęcone prawu spółek handlowych. Zajęcia w formie dyskusji i rozwiązywania praktycznych problemów. Co tydzień zadawana będzie literatura do zapoznania się przez Uczestników (standardowo będzie to jeden artykuł z periodyku prawniczego - w miarę możliwości dostępnego w wersji online) a na kolejnych zajeciach dyskusja nt. poruszanych w tekście zagadnień. Na proseminarium nie będzie prezentowanych referatów. Całe zajęcia będą wypełnione dyskusjami z Uczestnikami i rozwiązywaniu problemów praktycznych wskazywanych przez prowadzącą zajęcia.

Część z tematów będzie z pogranicza prawa spółek i prawa bankowego (ze względu na praktykę zawodową prowadzącej - zatrudnienie jako radca prawny w jednym z banków).

Literatura:

podawana co tydzień na zajęciach

Uwagi:

Na zajęciach nie będzie referatów. Wyłącznie dyskusja i analiza prezentowanych przez prowadzacą problemów.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-06-08
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium specjalizacyjne, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dominika Wajda
Prowadzący grup: Beata Kozłowska-Chyła, Dominika Wajda
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-7ba4b2847 (2024-06-12)