Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium specjalizacyjne (proseminarium) - Hard cases w prawie karnym

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2200-1F050
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium specjalizacyjne (proseminarium) - Hard cases w prawie karnym
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Seminaria specjalizacyjne dla studiów prawniczych (nowy program)
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

proseminaria

Założenia (opisowo):

Trudne przypadki w prawie to sytuacje, obok których trudno przejść obojętnie. Są trochę jak gwóźdź w bucie, uwierają intelektualnie i emocjonalnie. Wymagają zmierzenia się nie tylko z odpowiednim warsztatem dogmatycznym, ale i wrażliwością etyczną oraz odpowiedzialnością za wypracowywane rozwiązanie. W trakcie zajęć będziemy analizować orzeczenia sądów polskich i międzynarodowych, które wywołują tego rodzaju dyskomfort, a wszystko po to, by rozwinąć bardziej dojrzały warsztat argumentacji prawniczej. Niezależnie od samych orzeczeń uzupełniająco zajęcia będą prowadziły do analizy tekstów teoretycznych, które pomogą w wypracowaniu zaawansowanych narzędzi interpretacyjnych w prawie karnym.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Przykładowe hard cases: zestrzelenie samolotu z zakładnikami, uporczywa terapia, klauzula sumienia, egzekucja cywili w trakcie konfliktu zbrojnego pod groźbą śmierci, bezstronność sędziów w przypadku kwestionowania prawidłowości ich powołania i podobne.

Literatura:

Wskazana w trakcie zajęć -- literatura i orzecznictwo

Efekty uczenia się:

Zwiększeni kompetencji w zakresie modeli argumentacyjnych w prawie karnym, poszerzenie wiedzy o konstrukcjach dogmatycznych i możliwościach ich wykorzystania w procesie stosowania prawa karnego.

Metody i kryteria oceniania:

Przygotowanie do zajęć, uczestnictwo w dyskusji oraz zaangażowanie.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium specjalizacyjne, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Królikowski
Prowadzący grup: Michał Królikowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-06-08
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium specjalizacyjne, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Królikowski
Prowadzący grup: Michał Królikowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-2b06adb1e (2024-03-27)