Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium specjalizacyjne (proseminarium) - dyskryminacja w prawie karnym

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2200-1F051
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium specjalizacyjne (proseminarium) - dyskryminacja w prawie karnym
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Seminaria specjalizacyjne dla studiów prawniczych (nowy program)
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

proseminaria

Tryb prowadzenia:

w sali

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium specjalizacyjne, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Namysłowska-Gabrysiak
Prowadzący grup: Barbara Namysłowska-Gabrysiak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

1. Dyskryminacja w prawie karnym – zagadnienia wprowadzające

1.1. Gender, women and family studies – podstawowe pojęcia

1.2. Czy prawo jest neutralne „płciowo”?

1.3. Jurysprudencja feministyczna

1.4. Kobiety a prawo karne

2. Problematyka re-definicji poszczególnych typów przestępstw z perspektywy płci

2.1. Włączenie perspektywy płci do ochrony praw człowieka

2.2. Kobiety jako osoby pokrzywdzone przestępstwem

2.3. Kobiety jako sprawczynie

3. Problematyka przemocy ze względu na płeć (gender violence)

3.1. Rozmiary zjawiska przemocy i jego przejawy

3.2. Bariery w eliminacji przemocy ze względu na płeć (stereotypy i ich kontrolowanie, fakty i mity)

3.3. Strategie zwalczania przemocy ze względu na płeć – perspektywa międzynarodowa

3.4. Wykorzystanie osiągnięć wiktymologii dla wzmocnienia statusu osoby pokrzywdzonej

3.5. Przestępstwo znęcania się

3.6. Przestępstwa związane z prostytucją i pornografią

3.7. Przestępstwo handlu ludźmi

4. Problematyka przemocy seksualnej

5. Kobiety jako sprawczynie przestępstw – z perspektywy równego traktowania

5.1. Charakterystyka przestępczości kobiet i jej przyczyny

5.2. Przestępstwo dzieciobójstwa

5.3. Przestępstwo przerywania ciąży a kwestia odpowiedzialności kobiety

5.4. Zabójstwo tyrana domowego

6. Zagadnienia dotyczące praw reprodukcyjnych

7. Mowa nienawiści w prawie karnym

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-06-08
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium specjalizacyjne, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Namysłowska-Gabrysiak
Prowadzący grup: Barbara Namysłowska-Gabrysiak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-2b06adb1e (2024-03-27)