Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Elementy wspólne form zatrudnienia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2200-1S173 Kod Erasmus / ISCED: 10.0 / (0421) Prawo
Nazwa przedmiotu: Elementy wspólne form zatrudnienia
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Blok: Prawo zatrudnienia
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Wymagania (lista przedmiotów):

Prawo cywilne II cz. a 2200-1A156
Prawo cywilne: część ogólna i rzeczowa, dobra niematerialne 2200-1P012

Założenia (lista przedmiotów):

Prawo cywilne II cz. a 2200-1A156
Prawo cywilne: część ogólna i rzeczowa, dobra niematerialne 2200-1P012

Założenia (opisowo):

Od studenta chcącego uczestniczyć w zajęciach wymaga się zainteresowania prawem pracy oraz tzw. prawem zatrudnienia.

Tryb prowadzenia:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Celem zajęć jest ukazanie różnych aspektów świadczenia pracy rozumianej ogólnie, jako czynność człowieka podejmowana na rzecz innego podmiotu, w ramach łączącego ich stosunku prawnego, bez względu na formalną kwalifikację tego stosunku. Stąd, przedmiotem zajęć będzie wzajemna korelacja zatrudnienia pracowniczego oraz zatrudnienia niepracowniczego, a także towarzyszące temu konsekwencje prawne (zwłaszcza w kontekście funkcji ochronnej prawa pracy). Tematy dodatkowe będą dotyczyły przemian oraz trendów na obecnym rynku pracy, z podjęciem próby odkodowania przyszłości prawa pracy jako gałęzi prawa.

Pełny opis:

Pełny opis:

W ramach przedmiotu, zrealizowane zostaną następujące zagadnienia tematyczne:

a/ Praca w świetle konstytucji

b/ Konkurencja tytułów ubezpieczenia społecznego

c/ Zbiorowa ochrona interesów zatrudnionych

d/ Odpowiedzialność w różnych formach zatrudnienia

e/ Ochrona wynagrodzenia w różnych formach zatrudnienia

f/ Zatrudnianie cudzoziemców

g/ Wpływ nowoczesnych technologii na stosunki zatrudnienia

Literatura:

1. M. Gersdorf, Pozapracownicze stosunki zatrudnienia w najnowszym orzecznictwie Sądu Najwyższego, PiZS 11/2012

2. M. Gersdorf, Prawo zatrudnienia, Warszawa 2013

3. M. Gersdorf, Umowa o pracę umowa zlecenia, umowa o dzieło, Warszawa 1993 r.

4. M. Gersdorf (red.), Zatrudnieni i zatrudniający na aktualnym rynku pracy, Warszawa 2012

5. A. Musiała, Zatrudnienie niepracownicze, Warszawa 2011

6. Praca i Zabezpieczenie Społeczne, nr 1/2019 (opracowania poświęcone aspektom zatrudnienia cywilnoprawnego)

7. M. Gersdorf, Rodzaje umów o zatrudnienie, 1994

8. A. Sobczyk, Prawo pracy w świetle Konstytucji RP. Teoria publicznego i prywatnego indywidualnego prawa pracy

9. K. Jaśkowski, E. Maniewska, Kodeks pracy. Komentarz aktualizowany, SIP LEX

10. M. Barzycka-Banaszczyk, Odpowiedzialność odszkodowawcza pracodawcy, 2017

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu zajęć student potrafi odróżnić formy zatrudnienia pracowniczego od niepracowniczego, a także wskazać na elementy wspólne tych form.

Metody i kryteria oceniania:

Testy z poszczególnych zagadnień tematycznych składają się na ocenę końcową. Pod uwagę brana jest również aktywność na zajęciach.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 40 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Barzycka-Banaszczyk, Dorota Dzienisiuk, Małgorzata Gersdorf, Piotr Grzebyk, Eliza Maniewska, Michał Raczkowski, Agnieszka Zwolińska
Prowadzący grup: Małgorzata Barzycka-Banaszczyk, Dorota Dzienisiuk, Piotr Grzebyk, Eliza Maniewska, Agnieszka Zwolińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.