Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

European Union Public Procurement Law

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2200-1S232-ERA
Kod Erasmus / ISCED: 10.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0421) Prawo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: European Union Public Procurement Law
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Erasmus+
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

The subject-matter of the course is the public procurement law of the European Union. The course is based on analysis of legal instruments in the area, including but not limited to public procurement directives, case-law of the Court of Justice of the European Union and relevant legal literature.

Pełny opis:

The subject-matter of the course is the European Public Procurement Law. According to the European Commission every year over 250 000 public authorities in the EU spend around 20% of GDP on the purchase of services, works and supplies. Public procurement is therefore a concrete expression of the fundamental freedoms of the internal market, in particular the free movement of goods and services. The course is based on analysis of legal instruments in the area, case-law of the Court of Justice of the European Union and legal literature.

Content of the course:

Objectives and method of regulation. Definitions. Public contracts and concession contracts. Sources of European Public Procurement Law. Public contracts within the Treaty but outside the Public Procurement Directives. Procurements within the Treaty and the Public Procurement Directives. 2014 reform of European Public Procurement Law. Principles of European Public Procurement Law: non-discrimination, equal treatment and transparency. Overview of the Public Sector Directive and the Utilities Directive. Defense Procurement. Overview of the Remedies Directive.

Literatura:

1. S. Arrowsmith, The Law of Public and Utilities Procurement, London 2014

2. A. Semple, A practical guide to public procurement procurement, Oxford 2014

Metody i kryteria oceniania:

Attendance plus final test.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Bogdanowicz
Prowadzący grup: Piotr Bogdanowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-17 - 2025-06-08
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Bogdanowicz
Prowadzący grup: Piotr Bogdanowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-2b06adb1e (2024-03-27)