Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Deklarowanie i rozliczanie podatku od towarów i usług oraz podatków dochodowych (warsztaty praktyczne)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2200-1W056N
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Deklarowanie i rozliczanie podatku od towarów i usług oraz podatków dochodowych (warsztaty praktyczne)
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Warsztaty koncentrują się na praktycznych aspektach realizacji obowiązków podatników podatku od towarów i usług (VAT) w zakresie: ewidencjonowania, kalkulacji i deklarowania zobowiązania podatkowego oraz dodatkowych obowiązków informacyjnych, a także realizacji obowiązków rozliczeniowych podatnika i płatnika w ramach podatków dochodowych w zakresie: ewidencjonowania, kalkulacji i deklarowania zobowiązania podatkowego oraz dodatkowych obowiązków informacyjnych.

Pełny opis:

Zajęcia obejmują następującą tematykę:

1. Mechanizm VAT: podatek należny i podatek naliczony.

2. Ewidencja dla celów VAT a ewidencja rachunkowa i ewidencja na potrzeby podatków dochodowych. Wzajemne relacje ewidencji rachunkowej i ewidencji na potrzeby podatków dochodowych oraz znaczenie tzw. przejścia na wynik podatkowy w rozliczaniu podatku dochodowego.

3. Deklarowanie podatku od towarów i usług – jednolity plik kontrolny z deklaracją, informacje podsumowujące.

4. System teleinformatyczny izby rozliczeniowej (STIR).

5. Elementy kalkulacyjne zobowiązania podatkowego w podatkach dochodowych. Zeznanie roczne w podatkach dochodowych.

6. Rozliczanie specyficznych rodzajów transakcji lub kategorii dochodów (np. dochody podlegające pod tzw. IP Box, wpływ na zobowiązanie podatkowe przepisów o niedostatecznej kapitalizacji, rozliczanie straty podatkowej, wpływ restrukturyzacji na rozliczenia w podatkach dochodowych).

7. Obowiązki płatnika będącego zakładem pracy w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz w sytuacji dokonywania wypłat na rzecz nierezydentów.

8. Rozliczenia podatków dochodowych a obowiązek raportowania schematów podatkowych (tzw. MDR).

Literatura:

1. Wzory deklaracji i informacji wraz z objaśnieniami dotyczącymi VAT.

2. Objaśnienia Ministerstwa Finansów dotyczące JPK i STIR.

3. Wzory deklaracji i informacji dotyczących podatków dochodowych.

4. Interpretacje podatkowe lub objaśnienia Ministra Finansów dotyczące omawianych rozwiązań prawnych.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu student: nabywa:

1. wiedzę na temat rozliczania i deklarowania podatku od towarów i usług.

2. umiejętność praktycznej realizacji obowiązku rozliczania i deklarowania podatku od towarów i usług.

3. wiedzę na temat rozliczania i deklarowania zobowiązań podatkowych w podatkach dochodowych i ewentualnie związanych z tym innych obowiązków informacyjnych.

4. umiejętność praktycznej realizacji obowiązku rozliczania i deklarowania zobowiązań podatkowych w podatkach dochodowych oraz ewentualnie związanych z tym innych obowiązków informacyjnych.

Metody i kryteria oceniania:

Praktyczne warsztaty dotyczące deklarowania i rozliczania podatku (kazusy)

Praktyki zawodowe:

Nie przewidziano

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład specjalizacyjny, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jakub Chowaniec, Witold Modzelewski, Krzysztof Radzikowski
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-17 - 2025-06-08
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład specjalizacyjny, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jakub Chowaniec, Witold Modzelewski, Krzysztof Radzikowski
Prowadzący grup: Krzysztof Radzikowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-2b06adb1e (2024-03-27)