Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Opodatkowanie spółek i unikanie opodatkowania przy wykorzystaniu spółek

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2200-1W057S
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Opodatkowanie spółek i unikanie opodatkowania przy wykorzystaniu spółek
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Założenia (opisowo):

wymagana podstawowa wiedza z zakresu prawa podatkowego

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Przedmiot obejmuje charakterystykę statusu podatkowego spółek na gruncie różnych podatków, opodatkowanie spółek i ich wspólników przy zakładaniu spółki ( wkłady pieniężne i niepieniężne), jej likwidacji oraz wystąpieniu wspólnika ze spółki, opodatkowanie spółek i ich wspólników w toku bieżącej działalności gospodarczej oraz aspekty podatkowe restrukturyzacji spółek w kontekście unikania opodatkowania.

Pełny opis:

I Opodatkowanie spółek

1.Spółki transparentne podatkowo ( spółka jawna partnerska, cywilna) - zasady traktowania na gruncie podatków dochodowych.

2. Przystąpienie wspólnika do spółki transparentnej podatkowo (wkłady pieniężne i niepieniężne) oraz wystąpienie ze spółki – skutki podatkowe.

3. Likwidacja spółki transparentnej podatkowo – skutki podatkowe.

4. Ustalanie dochodu wspólnika z udziału w spółce transparentnej podatkowo. Dochody z umów spółki ze wspólnikami.

5. Spółki kapitałowe - zasady traktowania na gruncie podatku dochodowego od osób prawnych. Podwójne opodatkowanie w sensie ekonomicznym zysku spółki kapitałowej.

6. Utworzenie i podwyższenie kapitału zakładowego – skutki podatkowe dla spółki i wspólników.

7. Zasady opodatkowania dywidend i innych przychodów z udziału w zyskach osób prawnych ( umorzenie udziałów, kapitalizacja rezerw). Aspekty krajowe i transgraniczne.

8. Opodatkowanie spółek kapitałowych i ich wspólników przy likwidacji spółki.

9. Specyfika spółek osobowych będących podatnikami : spółka komandytowo-akcyjna, spółka komandytowa i jawna będąca podatnikiem - zasady opodatkowania. Status podatkowy wspólników.

10. Status spółek i ich wspólników na gruncie podatków pośrednich

II. Unikanie opodatkowania przy wykorzystaniu spółek

1. Restrukturyzacja spółek a unikanie opodatkowania

2. Rodzaje zdarzeń restrukturyzacyjnych

3. Klauzule przeciwko unikaniu opodatkowania mające zastosowanie przy zdarzeniach restrukturyzacyjnych

4. Środki zabezpieczenia przed ryzykiem uznania restrukturyzacji za unikanie opodatkowania

Literatura:

H.Litwińczuk, M.Jamroży, P.Karwat, R.Krasnodębski"Opodatkowanie Spółek" redakcja naukowa Hanna Litwińczuk. Wolters Kluwer 2016

Efekty uczenia się:

Student rozpoznaje skutki podatkowe występujące przy zakładaniu, funkcjonowaniu, likwidacji i restrukturyzacji spółek. Ma wiedzę na temat reorganizacji spółek w kontekście unikania opodatkowania.

Metody i kryteria oceniania:

zaliczenie w formie testu

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład specjalizacyjny, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Lachowicz, Hanna Litwińczuk, Witold Modzelewski
Prowadzący grup: Marcin Lachowicz, Hanna Litwińczuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-17 - 2025-06-08
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład specjalizacyjny, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Lachowicz, Hanna Litwińczuk, Witold Modzelewski
Prowadzący grup: Marcin Lachowicz, Hanna Litwińczuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-2b06adb1e (2024-03-27)