Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Realizacja procesu inwestycyjno-budowlanego - decyzje legalizacyjne, decyzje nadzwyczajne i umowy cywilnoprawne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2200-1W086N
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Realizacja procesu inwestycyjno-budowlanego - decyzje legalizacyjne, decyzje nadzwyczajne i umowy cywilnoprawne
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Tryb prowadzenia:

w sali

Pełny opis:

Przedmiot poświęcony będzie następującym zagadnieniom:

1. Zabezpieczenie nieruchomości pod inwestycję:

1) Nabywanie nieruchomości.

2) Umowy przedwstępne i umowy przyrzeczone.

3) Dzierżawa nieruchomości.

4) Najem nieruchomości.

2. Przygotowanie projektu inwestycji:

1) Umowa w sprawie prac projektowych i nadzoru autorskiego.

2) Uprawnienia osób przygotowujących projekt.

3. Wykonywanie robót budowlanych: Umowa na roboty budowlane.

4. Wykonywanie robót budowlanych: Ustawa deweloperska (zwłaszcza problem finansowania) Postępowania specjalne: postępowania przed organami nadzoru budowlanego (samowola budowlana, legalizacja).

5. Postępowania specjalne: postępowania nadzwyczajne – stwierdzenie nieważności, wznowienie postępowania – w wyniku których mogą upaść decyzje administracyjne wydane w procesie inwestycyjnym; stwierdzenie nieważności miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego a decyzja o pozwoleniu na budowę.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład specjalizacyjny, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Stefańska, Karolina Wojciechowska
Prowadzący grup: Ewa Stefańska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4d6609a26 (2023-02-28)