Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Karne i dyscyplinarne prawo medyczne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2200-1W090S
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Karne i dyscyplinarne prawo medyczne
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy:
Strona przedmiotu: http://cpm.wpia.uw.edu.pl/
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Założenia (opisowo):

Epidemia COVID-19 pokazała, jak wygląda medycyna stanu zagrożenia -- wystarczy zobaczyć przeludnione szpitale, brak sprzętu, dramat wyboru osób, którym zostanie udzielona pomoc i tych, których zostawi się bez niej, bo nie będzie na to sił i środków. Oczywiście, tak nie wygląda codzienność -- ale i tak sporo w niej dylematów oraz zdarzeń, które rodzą pytanie o odpowiedzialność karną i dyscyplinarną. Temu się przyjrzymy.Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Zajęcia poświęcone problematyce odpowiedzialności karnej i zawodowej w medycynie.

W trakcie zajęć zostaną omówione następujące zagadnienia:

1. Podstawy aksjologiczne ochrony prawnokarnej w aspektach medycznych.

2. Modele kwalifikacji prawnokarnej zdarzeń medycznych.

3. Błąd medyczny jako źródło odpowiedzialności karnej.

4. Obiektywne przypisanie odpowiedzialności za zdarzenie medyczne. Problem konstrukcyjny.

5. Obiektywne przypisanie odpowiedzialności za zdarzenie medyczne. Problem podziału pracy.

6. Zaniechanie leczenia i podjęcie leczenia bez zgody pacjenta.

7. Eutanazja i uporczywa terapia.

8. Eksperyment medyczny i terapia eksperymentalna.

9. Świadczenia nieterapeutyczne (aborcja, sterylizacja, zabiegi plastyczne i kosmetyczne, zmiana płci) i ich ocena prawnokarna.

10. Świadczenia zdrowotne w procesie karnym.

Zajęcia mają charakter konwersatorium.

Pełny opis:

Zajęcia poświęcone problematyce odpowiedzialności karnej w medycynie.

W trakcie zajęć zostaną omówione następujące zagadnienia:

1. Podstawy aksjologiczne ochrony prawnokarnej w aspektach medycznych.

2. Modele kwalifikacji prawnokarnej zdarzeń medycznych.

3. Błąd medyczny jako źródło odpowiedzialności karnej.

4. Obiektywne przypisanie odpowiedzialności za zdarzenie medyczne. Problem konstrukcyjny.

5. Obiektywne przypisanie odpowiedzialności za zdarzenie medyczne. Problem podziału pracy.

6. Zaniechanie leczenia i podjęcie leczenia bez zgody pacjenta.

7. Eutanazja i uporczywa terapia.

8. Eksperyment medyczny i terapia eksperymentalna.

9. Świadczenia nieterapeutyczne (aborcja, sterylizacja, zabiegi plastyczne i kosmetyczne, zmiana płci) i ich ocena prawnokarna.

10. Świadczenia zdrowotne w procesie karnym.

Zajęcia mają charakter konwersatorium.

Literatura:

Bosek L., Safjan M. (red.), System Prawa Medycznego, Tom 6 pod red. A. Barczak-Oplustil i T. Sroki (wybrane rozdziały)

Zielińska E. (red.), System Prawa Medycznego, zwłaszcza tom II

Gardocka T., Jagiełło S., Medyczne prawo karne, Warszawa 2016

Kubiak R., Prawo medyczne, Warszawa 2017

Sroka T., Odpowiedzialność karna za niewłaściwe leczenie. Problematyka obiektywnego przypisania skutku, Warszawa 2013

Zoll A., Odpowiedzialność karna lekarza za niepowodzenie w leczeniu, Warszawa 1988

Efekty uczenia się:

Umiejętność analizowania spraw medycznych.

Metody i kryteria oceniania:

Aktywność oraz egzamin ustny.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład specjalizacyjny, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Leszek Bosek, Michał Królikowski
Prowadzący grup: Michał Królikowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład specjalizacyjny, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Leszek Bosek, Michał Królikowski
Prowadzący grup: Michał Królikowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-2b06adb1e (2024-03-27)