Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Część ogólna prawa zobowiązań w orzecznictiwe sądów

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2200-1W124S
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Część ogólna prawa zobowiązań w orzecznictiwe sądów
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

nieobowiązkowe

Założenia (opisowo):

Udział w zajęciach ma prowadzić do zwiększenia wiedzy o orzecznictwie Sądów dotyczącym części ogólnej prawa zobowiązań: o istotnych orzeczeniach, o zmianach kierunków orzecznictwa, o sądowym stosowaniu prawa zobowiązań.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Wykład obejmuje zagadnienia z zakresu części ogólnej prawa zobowiązań, przedstawiane od strony orzeczniczej, tzn. z przywołaniem istotnych i ciekawych orzeczeń Sądów.

WYKŁAD SŁUŻY WSPARCIU PRZYGOTOWANIA SIĘ DO EGZAMINÓW KURSOWYCH NA III ROKU ORAZ UMOŻLWIIA POWTÓRZENIE MATERIAŁU OSOBOM, KTÓRE MIAŁY JUŻ WCZEŚNIEJ ZAJĘCIA Z PRAWA ZOBOWIĄZAŃ.

Pełny opis:

Wykład ma ułatwić Uczestnikom zrozumienie instytucji prawa zobowiązań i zapamiętywanie konstrukcji prawnych dzięki pokazaniu, w jaki sposób w praktyce orzeczniczej działa dana instytucja.

Literatura:

Podręczniki z zakresu prawa zobowiązań - jako podstawa wiedzy ogólnej.

Materiały, w tym istotne orzeczenia, przesyłane Uczestnikom na bieżąco w toku zajęć.

Efekty uczenia się:

- lepsze rozumienie instytucji prawa zobowiązań,

- znajomość istotnych orzeczeń Sądów,

- wiedza o kształtowaniu się tendencji orzeczniczych,

- uzyskanie ogólnych informacji o strukturze sądownictwa i zakresie właściwości Sądów.

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą zaliczenia jest udział w zajęciach, w celu uzyskania oceny wyższej niż dostateczna (jako odpowiednik zaliczenia) Uczestnicy mogą podejść do zaliczenia w formie pisemnej.

Ponadto wyższa nota może być wystawiona za aktywny udział w zajęciach świadczący o zapoznawaniu się z przesyłanymi materiałami.

Praktyki zawodowe:

Nie,

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład specjalizacyjny, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Janiszewska
Prowadzący grup: Beata Janiszewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-03d50b88b (2024-02-19)