Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zajęcia warsztatowe z zakresu części ogólnej prawa zobowiązań

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2200-1W126S
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zajęcia warsztatowe z zakresu części ogólnej prawa zobowiązań
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Założenia (opisowo):

Student powinien przede wszystkim interesować się problematyką cywilnoprawną oraz jako warunek minimum mieć zaliczony pozytywnie egzamin z prawa cywilnego na II roku studiów. Optymalne byłoby uprzednie przyswojenie wiedzy z części ogólnej prawa zobowiązań z III roku studiów, nie mniej jednak warsztaty również można potraktować jako uzupełnienie wiedzy z obowiązkowych ćwiczeń z części ogólnej prawa zobowiązań z III roku studiów.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Zajęcia warsztatowe z zakresu części ogólnej prawa zobowiązań mają na celu zapoznanie studentów z realizacją norm prawa cywilnego, a w szczególności części ogólnej prawa zobowiązań, w praktyce stosowania prawa. Dodatkowo, uczestnicy zajęć będą mieli możliwość wypowiadania się w ramach zadawanych referatów oraz zabierania głosów w dyskusji na tematy związane ze stosowaniem instytucji części ogólnej prawa zobowiązań w praktyce zawodów prawniczych. Zajęcia realizowane są w formie interaktywnej, pozwalającej słuchaczom doskonalić sztukę wypowiedzi prawniczych na tematy stanowiące przedmiot warsztatów.

Pełny opis:

Zajęcia warsztatowe w swoim zarysie będą obejmowały praktyczne omówienie kluczowych instytucji z części ogólnej prawa zobowiązań. Studenci będą mieli możliwość poznania, jak w praktyce stosuje się kluczowe instytucje części ogólnej prawa zobowiązań, takie jak m.in. bezpodstawne wzbogacenie, realizację umowy przedwstępnej, instytucję wyzysku, kary umownej, zasad odpowiedzialności z tytułu tzw. szkód prenatalnych, odpowiedzialności za powierzenie wykonania czynności (art. 429 k.c.) oraz odpowiedzialności za podwładnego (art. 430 k.c.), zasad zadośćuczynienia za naruszenie więzi rodzinnej czy naruszeń dóbr osobistych (art. 448 k.c.).

Literatura:

Aktualna literatura przedmiotu dotycząca części ogólnej prawa zobowiązań w postaci podręczników akademickich, w szczególności "Zobowiązania. Część ogólna" aut. A. Brzozowski, J. Jastrzębski, M. Kaliński, E. Skowrońska - Bocian. Dodatkowo komentarze prawnicze do części ogólnej prawa zobowiązań oraz baza orzeczeń Sądu Najwyższego z wyrokami odnoszącymi się do tematyki warsztatów wraz z glosami.

Efekty uczenia się:

Zaznajomienie się ze stosowaniem instytucji części ogólnej prawa zobowiązań w praktyce.

Metody i kryteria oceniania:

Ocenie będą podlegały wystąpienia w ramach warsztatów, pozytywny stosunek do warsztatów z zakresu części ogólnej prawa zobowiązań przejawiający się w przygotowaniu do zajęć i prawidłowych odpowiedziach na pytania prowadzącego oraz ogólna aktywność w trakcie zajęć, w tym dyskusji. Student powinien znać poszczególne instytucje i akty normatywne z zakresu części ogólnej prawa zobowiązań, posiadać wiedzę dotyczącą podstawowych konstrukcji prawnych, z uwzględnieniem stanowiska doktryny i orzecznictwa.

Praktyki zawodowe:

Brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład specjalizacyjny, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Włodzimierz Bendza, Beata Janiszewska
Prowadzący grup: Włodzimierz Bendza
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-03d50b88b (2024-02-19)