Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Rozpoczęcie procesu inwestycyjno-budowlanego - aspekty planowania i zagospodarowania przestrzennego, budowlane i środowiskowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2200-1W133S
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Rozpoczęcie procesu inwestycyjno-budowlanego - aspekty planowania i zagospodarowania przestrzennego, budowlane i środowiskowe
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Tryb prowadzenia:

w sali

Pełny opis:

W ramach przedmiotu omówione zostaną następujące zagadnienia:

1. Możliwość zagospodarowania nieruchomości:

1) Studium, miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

2) Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego.

3) Decyzja o warunkach zabudowy.

2. Decyzja o pozwoleniu na budowę:

1) Zagadnienia wprowadzające.

2) Podstawowe pojęcia prawa budowlanego.

3) Organy budowlane.

4) Uczestnicy procesu budowlanego.

5) Rozpoczęcie robót budowlanych cz. I: podział robót, pozwolenie etapowe.

6) Rozpoczęcie robót budowlanych cz. II: wniosek, projekt budowlany, strony, przesłanki wydania decyzji.

7) Rozpoczęcie robót budowlanych cz. III: pozwolenie zamienne, wygaśnięcie decyzji, przeniesienie decyzji.

8) Prowadzenie robót budowlanych.

3. Zgłoszenie robót budowlanych.

4. Środowiskowe aspekty realizacji inwestycji:

1) Strategiczna ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

2) Indywidualna ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

3) Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład specjalizacyjny, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Porzeżyńska, Karolina Wojciechowska
Prowadzący grup: Magdalena Porzeżyńska, Karolina Wojciechowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład specjalizacyjny, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Porzeżyńska, Karolina Wojciechowska
Prowadzący grup: Magdalena Porzeżyńska, Karolina Wojciechowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-2b06adb1e (2024-03-27)