Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zakończenie procesu inwestycyjno-budowlanego - orzecznictwo sądów administracyjnych w zakresie procesu budowlanego. Użytkowanie, regulacje szczególne.

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2200-1W134S
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zakończenie procesu inwestycyjno-budowlanego - orzecznictwo sądów administracyjnych w zakresie procesu budowlanego. Użytkowanie, regulacje szczególne.
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Tryb prowadzenia:

w sali

Pełny opis:

Przedmiot poświęcony będzie następującym zagadnieniom:

1. Orzecznictwo sądów administracyjnych w zakresie procesu budowlanego:

1) Uczestnicy procesu budowlanego. Postępowanie w przedmiocie pozwolenia na budowę. Inwestor, właściciel, zarządca nieruchomości, uczestnik postępowania. Obszar oddziaływania obiektu.

2) Uczestnicy procesu budowlanego. Inne postępowania zwykłe i nadzwyczajne (np. pozwolenie na użytkowanie, usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości obiektu). Prawa właścicieli lokali mieszkalnych i użytkowych.

3) Przedmiot postępowania budowlanego. Sądy wobec wymogu uzyskania pozwolenia na budowę. Zgłoszenie zamiaru prowadzenia robót budowlanych.

4) Przedmiot postępowania budowlanego. Kategorie obiektów budowlanych (budynek, budowla, obiekt małej architektury). Przypadki szczególne: namioty, wiaty, przyczepy mieszkalne. Rodzaje robót budowlanych (budowa, przebudowa, remont).

5) Przedmiot postępowania budowlanego. Zgodność wykonywanych robót budowlanych z zatwierdzonym projektem budowlanym oraz innymi warunkami pozwolenia na budowę (odstąpienia od projektu budowlanego i ich skutki).

6) „Trudne sprawy” w procesie budowlanym: Stacje bazowe i anteny telefonii komórkowej.

7) „Trudne sprawy” w procesie budowlanym: Tablice i nośniki reklamowe.

8) „Trudne sprawy” w procesie budowlanym: Prawo budowlane a ochrona zabytków. Prawo budowlane a drogi publiczne.

9) Postępowania legalizacyjne i naprawcze. Zagadnienia intertemporalne w prawie budowlanym.

2. Wywłaszczenie nieruchomości.

3. Regulacje szczególne, Odrębności wynikające ze specustaw: ZRID.

4. Zakończenie budowy, pozwolenie na użytkowanie, zgłoszenie do użytkowania.

5. Utrzymanie obiektów budowlanych.

6. Realizacja inwestycji w formule partnerstwa publiczno-prywatnego w tym budowa dróg publicznych.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład specjalizacyjny, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Stawecki, Magdalena Śliwa-Wajda, Karolina Wojciechowska
Prowadzący grup: Tomasz Stawecki, Magdalena Śliwa-Wajda
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4d6609a26 (2023-02-28)