Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Teoria podatków

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2200-5PO-2
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Teoria podatków
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.50 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Kurs przedstawia podstawowe zagadnienia z zakresu teorii podatku, w szczególności: pojęcie podatku, elementy jego konstrukcji, zasady podatkowe, źródła prawa podatkowego i jego wykładnia.

Pełny opis:

W trakcie kursu prezentowane są następujące zagadnienia:

I. Pojęcie podatku

1. Definicja podatku

2. Czy we współczesnym państwie musi istnieć podatek i jakie są jego granice?

3. Konstrukcja prawna podatku

4. Klasyfikacje podatków

II. Prawo podatkowe

1. Pojęcie prawa podatkowego

2. Źródła prawa podatkowego

3. Wykładnia prawa podatkowego

III. Zasady podatkowe

1. Kameraliści XVI – XVIII w.

2. Fizjokraci – XVIII w.

3. Adam Smith – XVIII w.

4. David Ricardo – XVIII w.

5. Adolf Wagner – XIX w.

6. Fritz Neumark – II poł. XX w.

7. Doktryna współczesna

8. Zasady wynikające z orzecznictwa TK – rozwinięcie zasady demokratycznego państwa prawnego

IV. Formy ucieczki podatników przed podatkiem

Literatura:

• H.Litwińczuk [red.], Prawo finansowe. Tom II – prawo podatkowe, Oficyna prawa polskiego, Warszawa 2012

• W.Modzelewski [red.], Wstęp do nauki polskiego prawa podatkowego, wyd. 9, Instytut Studiów Podatkowych, zeszyt 204, Warszawa 2010

• A.Gomułowicz, J.Małecki, Podatki i prawo podatkowe, wyd. 7, LexisNexis, Warszawa 2013

• R.Mastalski, Prawo podatkowe, wyd. 8, C.H.Beck, Warszawa 2014

• J.Głuchowski, Polskie prawo podatkowe, wyd. 6, LexisNexis, Warszawa 2006

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu wykładu student wyjaśnia podstawowe zagadnienia z zakresu teorii podatku, w szczególności: pojęcie podatku, elementy jego konstrukcji, zasady podatkowe, źródła prawa podatkowego i jego wykładnia.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Witold Modzelewski
Prowadzący grup: Krzysztof Radzikowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-2b06adb1e (2024-03-27)