Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podatek od nieruchomości

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2200-5PO-22
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podatek od nieruchomości
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 1.50 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Wykład porusza konstrukcję podatku od nieruchomości oraz ewolucję elementów konstrukcyjnych w tym podatku.

Pełny opis:

1. Regulacje prawne wyznaczające konstrukcję podatku od nieruchomości w Polsce;

2. Podatek od nieruchomości jako dochód budżetów gmin – rola podatku w strukturze dochodów gmin, władztwo podatkowe gmin w tym podatku;

3. Historia podatku od nieruchomości, zwłaszcza w aspekcie zmian podstawy opodatkowania;

4. Pojęcie nieruchomości;

5. Zakres podmiotowy podatku – omówienie regulacji ustawowych i problemy interpretacyjne;

6. Zakres przedmiotowy podatku – omówienie regulacji ustawowych i problemy interpretacyjne;

7. Podstawa opodatkowania – zróżnicowanie ustawowe;

8. Stawki podatku – charakterystyka, omówienie głównych kwestii problemowych;

9. Zwolnienie podatkowe;

10. Powstawanie zobowiązań podatkowych w podatku od nieruchomości;

11. Zasady i tryb płatności podatku;

12. Problemy administrowania podatku przez gminne organy podatkowe;

13. Problemy związane z reformą opodatkowania nieruchomości w Polsce, doświadczenie innych państw;

14. Zalety i wady „podatku katastralnego”.

Efekty uczenia się:

Uczestnicy poznają konstrukcję podatku od nieruchomości oraz ewolucję elementów konstrukcyjnych w tym podatku. Pozyskują wiedze na temat głównych problemów interpretacyjnych oraz poznają orzecznictwo sądów administracyjnych, a także interpretacje Ministra Finansów w poszczególnych sprawach. Uzyskują wiedze na temat roli tego podatku w dochodach budżetów gmin oraz rolę gminnych organów podatkowych, a także wiedzę na temat rozwiązań stosowanych w innych krajach. Poznają także wady i zalety tzw. podatku katastralnego i przesłanki zmian w konstrukcji tego podatku.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 8 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Witold Modzelewski
Prowadzący grup: Elżbieta Kornberger-Sokołowska, Krzysztof Radzikowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-2b06adb1e (2024-03-27)