Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podatek od spadków i darowizn

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2200-5PO-33
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podatek od spadków i darowizn
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 1.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Wykład przedstawia konstrukcję oraz zasady podatku od spadków i darowizn (PSD). Przedmiotem kursu są wyłącznie zagadnienia prawa materialnego.

Pełny opis:

Wykład przedstawia konstrukcję oraz zasady podatku od spadków i darowizn (PSD). Przedmiotem kursu są wyłącznie zagadnienia prawa materialnego.

W trakcie kursu prezentowane są następujące zagadnienia:

1. Istota i funkcja PSD oraz jego miejsce w systemie prawa podatkowego

- podatek od nieodpłatnego nabycia majątku

- podatek od przyrostu majątkowego

2. Ewolucja opodatkowania spadków i darowizn w Polsce

- Dekret z 3 lutego 1947 r. o podatku od nabycia praw majątkowych

- Ustawa z 19 grudnia 1975 r. o podatku od spadków i darowizn

3. Podatnicy PSD (art. 5 upsd)

4. Przedmiot PSD

- Istota przedmiotu opodatkowania: nabycie rzeczy lub praw przez osoby fizyczne pod określonym tytułem.

- Zamknięty katalog tytułów nabycia rzeczy lub praw (art. 1 ust. 1 upsd)

a) dziedziczenie,

b) zapis, dalszy zapis, zapis windykacyjny,

c) polecenie testamentowe,

d) darowizna,

e) polecenie darczyńcy,

f) zasiedzenie,

g) nieodpłatne zniesienie współwłasności (art. 210 kc),

h) zachowek,

i) nieodpłatna renta,

j) nieodpłatne użytkowanie (art. 252 kc),

k) nieodpłatna służebność (art. 285 kc),

l) nabycie praw do wkładu oszczędnościowego na podstawie dyspozycji wkładem na wypadek śmierci,

m) nabycie jednostek uczestnictwa na podstawie dyspozycji uczestnika funduszu inwestycyjnego otwartego albo specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego na wypadek jego śmierci.

- Czynniki decydujące o objęciu podatkiem

a) położenie rzeczy będących przedmiotem podatku (art. 1 ust. 1 i 2 upsd)

b) miejsce wykonywania praw będących przedmiotem podatku (art. 1 ust. 1 i 2 upsd)

c) obywatelstwo podatnika (art. 2 upsd)

d) miejsce stałego pobytu podatnika (art. 2 upsd)

- Wpływ ważności i skuteczności umów i rozporządzeń testamentowych na PSD

5. Podstawa opodatkowania i stawki

- Wartość czysta rzeczy lub prawa (art. 7 upsd)

- Weryfikacja podstawy opodatkowania przez organ podatkowy (art. 8 ust. 4 upsd)

- Znaczenie opinii biegłego dla ustalenia podstawy opodatkowania

- Rodzaje stawek PSD: procentowe progresywne i stałe, stawka sankcyjna (art. 15 upsd)

- Grupy podatkowe (art. 14 upsd)

- Kwoty wolne od podatku (art. 9 upsd)

6. Moment powstania obowiązku podatkowego

- Powstanie obowiązku podatkowego w stosunku do poszczególnych zdarzeń (art. 6 ust. 1 upsd)

- Warunkowe nabycie rzeczy i praw (art. 6 ust. 2 i 3 upsd)

- Ponowne powstanie obowiązku podatkowego (art. 6 ust. 4 upsd)

7. Wyłączenia i zwolnienia od PSD

- Wyłączenia przedmiotowe (art. 3 upsd)

- Zwolnienia podmiotowe (art. 4a upsd)

- Zwolnienia przedmiotowe (art. 4 upsd)

- „Ulga mieszkaniowa” (art. 16 upsd)

8. Termin płatności podatku oraz sposób i miejsce jego uiszczenia

- Zeznania PSD

- Pobór podatku przez płatników (art. 18, 19 upsd)

Właściwość miejscowa organów podatkowych w sprawie PSD

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 4 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Witold Modzelewski
Prowadzący grup: Marek Waluga
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Konwersatorium - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-2b06adb1e (2024-03-27)