Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ustawa o doradztwie podatkowym

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2200-5PO-39
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ustawa o doradztwie podatkowym
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 1.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Przedmiotem konwersatorium jest polska ustawa o doradztwie podatkowym, przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie, w tym najważniejsze uchwały Krajowej Izby Doradców Podatkowych oraz zasady etyki zawodu doradcy podatkowego.

Pełny opis:

Konwersatorium dotyczy problematyki prawnej doradztwa podatkowego w prawie polskim. Konwersatorium omawia następujące problemy:

- status zawodu doradcy podatkowego, zasady uzyskania tytułu zawodowego,

- zasady wykonywania zawodu przez doradców podatkowych,

- osoby prawne uprawniające do wykonywania doradztwa podatkowego,

- prawa i obowiązki doradców podatkowych oraz spółek doradztwa podatkowego,

- zasady etyki zawodowej doradców podatkowych,

- odpowiedzialność dyscyplinarna doradców podatkowych: postępowania przed sądami dyscyplinarnymi,

Literatura:

Konwersatorium uwzględnia akty stanu Prawnego, judykaturę oraz piśmiennictwo na temat doradztwa podatkowego w Polsce.

- ustawy samorządu zawodowego doradców podatkowych i organy Krajowej Izby Doradcy Podatkowego.

- Komentarz do ustawy o doradztwie podatkowym, Warszawa 2015 (pod red. W. Modzelewskiego),

- Zasady etyki zawodowej, uchwała Zjazdu KIDP,

- Zbiór judykatury na temat podatków doradztwa podatkowego.

Efekty uczenia się:

Student uzyskuje pełne kompendium wiedzy na temat doradztwa podatkowego w Polsce, stanu prawnego, zasad etyki doradców podatkowych. Student uzyskuje zakres wiedzy niezbędny dla zdania egzaminu na doradcę podatkowego.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 4 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Witold Modzelewski
Prowadzący grup: Krzysztof Radzikowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Konwersatorium - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-2b06adb1e (2024-03-27)