Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Uchylanie i unikanie opodatkowania, patologie podatkowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2200-5PO-44
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Uchylanie i unikanie opodatkowania, patologie podatkowe
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 1.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Kurs przedstawia podstawowe zagadnienia dotyczące patologizacji podatków na etapie stanowienia prawa i stosowania prawa

Pełny opis:

W trakcie kursu prezentowane są następujące zagadnienia:

1. Podstawowe pojęcia: oszustwo podatkowe, unikanie podatku, obejście prawa podatkowego, nadużycie prawa podatkowego.

2. Wyłudzenie VAT i fałszerstwo faktury; tzw. karuzela podatkowa.

3. Prawnokarna reakcja na oszustwa na oszustwa podatkowe (Kodeks karny i Kodeks karny skarbowy).

Literatura:

P. Karwat, Obejście prawa podatkowego, Warszawa 2003 (fragmenty)

J. Rudowski, I. Ożóg (red.), Karuzele i inne oszustwa podatkowe. Metody przeciwdziałania unikaniu opodatkowania, Warszawa 2020 (fragmenty)

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu wykładu słuchacz wyjaśnia podstawowe pojęcia dotyczące oszustw podatkowych, ilustrując je przykładami z praktyki obrotu gospodarczego.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 4 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Witold Modzelewski
Prowadzący grup: Krzysztof Radzikowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Konwersatorium - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-2b06adb1e (2024-03-27)