Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Różne formy zatrudnienia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2200-5PP-2 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Różne formy zatrudnienia
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Przedmiot poświęcony jest cywilnoprawnym umowom o zatrudnienie. Wzrost zainteresowania pracą wykonywaną na innej postawie niż umowa o pracę W dobie gospodarki rynkowej i dynamicznie zmieniających się warunków na rynku pracy, problem ten jest jedną z ważniejszych kwestii europejskiego i światowego prawa pracy. Wiąże się on ze zjawiskiem odchodzenia od tradycyjnych form zatrudnienia. W trakcie zajęć omawiane są cechy charakterystyczne stosunku pracy w odróżnieniu od stosunków cywilnoprawnych. Szczegółowo analizie poddawana jest umowa zlecenia, umowa o dzieło, umowa agencyjna, chałupnictwo, praca członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych, praca wolontariuszy oraz powiązane z tym stosunki ubezpieczenia społecznego. Odrębnie omawiane są rozwiązanie antydyskryminacyjne dotyczące stosunków cywilnoprawnych. W wykładach wykorzystywane jest orzecznictwo Sądu Najwyższego oraz prawo europejskie.

Efekty uczenia się:

Efekty kształcenia

Wiedza: Znajomość regulacji prawa cywilnego i powiązanych z tym norm ubezpieczenia społecznego.

Umiejętności: Umiejętność dokonania właściwej subsumcji norm prawnych do konkretnych stanów faktycznych.

Kompetencje społeczne: Absolwent posiada możliwość stosowania właściwych rozwiązań prawnych do własnych oczekiwań .

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Gersdorf, Łukasz Pisarczyk
Prowadzący grup: Małgorzata Gersdorf, Michał Raczkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Gersdorf, Łukasz Pisarczyk
Prowadzący grup: Małgorzata Gersdorf, Michał Raczkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.