Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podatki majątkowe - opodatkowanie nieruchomości

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2200-7A20
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podatki majątkowe - opodatkowanie nieruchomości
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Przedmiotem wykładu są problemy podatków majątkowych jako odrębnego działu podatków oraz opodatkowanie nieruchomości tymi podatkami. Wykład przedstawia istotę, rodzaje oraz klasyfikację podatków majątkowych, klasyfikację nieruchomości jako przedmiotu opodatkowania oraz system opodatkowania nieruchomości.

Pełny opis:

Przedmiot wykładu ma charakter teoretyczny i prawno-pozytywny. Omawiana jest istota, rodzaje oraz charakter podatków majątkowych (część teoretyczna) oraz polski system podatków majątkowych: podatek od spadków i darowizn, podatek od nieruchomości, podatek leśny i podatek rolny. Podatki te omawiane są według następującego schematu:

- podmioty podatku (podatnicy) – charakterystyka i rodzaje (podatnik grupowy),

- podmiot opodatkowania: nieruchomość jako przedmiot w poszczególnych podatkach – różnice, podobieństwa,

- podstawa opodatkowania: w tym koncepcja de lege ferenda podatku od nieruchomości ad valorem (kataster nieruchomości),

- stawki podatku: rodzaje i sposoby rozliczenia (raty),

- rozliczenie podatku, deklaracje oraz terminy płatności.

Literatura:

- Komentarz do ustawy o podatku leśnego, rolnego i od nieruchomości, Warszawa 2015 (pod red. W. Modzelewskiego),

- Podatki majątkowe (w), System prawa podatkowego t. III, Warszawa 2010,

- Zbiór judykatury na temat podatków leśnego, rolnego, od spadków i darowizn oraz od nieruchomości.

Efekty uczenia się:

Po zdaniu egzaminu z tego przedmiotu student:

- zna doktrynę podatków majątkowych,

- zna prawo regulujące podatki majątkowe w Polsce,

- zna Polski system podatków od nieruchomości,

- ma wiedzę niezbędną dla zdania egzaminu na doradcę podatkowego

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Witold Modzelewski
Prowadzący grup: Krzysztof Radzikowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-2b06adb1e (2024-03-27)