Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Prawo ubezpieczeniowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2200-7B5
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Prawo ubezpieczeniowe
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Kompendium wiedzy na temat ubezpieczeń gospodarczych. Przedstawienie funkcjonowania systemu ubezpieczeń gospodarczych oraz szczegółowych kwestii dotyczących stosunku ubezpieczenia, podmiotów stosunku ubezpieczenia i zasad odpowiedzialności ubezpieczeniowej. Omówienie podstawowych rodzajów ubezpieczeń - ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia na życie

Pełny opis:

Przedmiotem zajęć jest kompendium wiedzy dotyczącej regulacji prawnych i zasad działania ubezpieczeń gospodarczych w zakresie zarówno prawa cywilnego jak i administracyjnego. Tematyka obejmuje część ogólną przedstawiającą funkcjonowanie systemu ubezpieczeń gospodarczych, w tym omówienie pojęcia działalności ubezpieczeniowej, źródeł prawa ubezpieczeniowego oraz poszczególnych podmiotów rynku ubezpieczeń. Szacowana całkowita liczba godzi potrzebna na osiągniecie zdefiniowanych efektów uczenia – 25 godzin.

Literatura:

1. M. Krajewski, Umowa ubezpieczenia, Komentarz, Warszawa 2004

2. M. Orlicki, Umowa ubezpieczenia w: Systemie prawa prywatnego, Tom 8 Prawo zobowiązań - część szczegółowa, Warszawa 2004,

3. M. Orlicki, Ubezpieczenie obowiązkowe, Warszawa 2011

4. M. Krajewski, Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej według kodeksu cywilnego, Warszawa 2011,

5. J. Reps, S. Reps, Ubezpieczenia majątkowe i osobowe, Warszawa 1997,

6. M. Szczepańska, Ubezpieczenia na życie. Aspekty prawne. Warszawa 2008

7. M. Szczepańska, Ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym, Warszawa 2011

8. M. Krajewski, Ubeezpieczenie odpowiedzialności cywilnej według kodeksu cywilnego, Warszawa 2011

9. M. Orlicki, Ubezpieczenia obowiązkowe, Warszawa 2011

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu przedmiotu student powinien znać podstawowe pojęcia z zakresu ubezpieczeń gospodarczych.

W ramach uzyskanych umiejętności student powinien zrozumieć i ocenić ogólne warunki ubezpieczeń (wzorce umowne) opracowywane przez ubezpieczycieli

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Szczepańska
Prowadzący grup: Magdalena Szczepańska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Szczepańska
Prowadzący grup: Magdalena Szczepańska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-2b06adb1e (2024-03-27)