Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Czynności bankowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2200-7C5
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Czynności bankowe
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Konwersatorium obejmuje omówienie i charakterystykę czynności bankowych w prawie polskim.

Pełny opis:

1. Pojęcie prawa bankowego. Prawo bankowe publiczne a prawo bankowe prywatne.

2. Bank. Bank uniwersalny a bank specjalistyczny.

3. Katalog czynności bankowych (charakterystyka). Czynności bankowe podstawowe i dodatkowe.

4. Rachunek bankowy.

5. Kredyt.

6. Krótka charakterystyka czynności bankowych

Literatura:

1. H. Gronkiewicz-Waltz (red.), Prawo bankowe. Komentarz, Warszawa 2013

2. R. Kaszubski, A. Tupaj-Cholewa, Prawo bankowe, Warszawa 2010

3. B. Smykla, Prawo bankowe. Komentarz, Warszawa 2011

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu konwersatorium student powinien pogłębić wiedzę teoretyczną z zakresu przedmiotu, a także znać wybrane przykłady z praktyki orzeczniczej mające istotne znaczenie dla rozumienia konstrukcji czynności bankowych. Powinien umieć samodzielnie dokonać analizy tekstów aktów normatywnych z odwołaniem się do doktryny i orzecznictwa.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena na podstawie obecności, stopnia przygotowania i aktywności na zajęciach..

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Dyl
Prowadzący grup: Marcin Dyl
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-2b06adb1e (2024-03-27)