Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

World Politics and Humanitarian Action

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2200-9HA-1
Kod Erasmus / ISCED: 14.6 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: World Politics and Humanitarian Action
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Humanitarian Action
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

zdalnie

Efekty uczenia się:

Has shown familiarity with the main approaches and concepts of international relations.

Has demonstrated a clear understanding of the international humanitarian system in its geopolitical context, with an emphasis on the power relations between actors.

Has a thorough interdisciplinary knowledge of the current themes in international humanitarian action and the operational processes and changes in political, military, economic and social structures and institutions in the international dimension; has a thorough knowledge of the theory and practice of political and economic decision-making in these entities at the nation state level and on the international scale.

Has shown the ability to anticipate new crisis situations in geopolitical settings. Has demonstrated the capacity to identify the roots and causes of conflicts/complex emergencies in a particular case.

Has shown the ability to apply certain key concepts of International Politics to concrete disaster situations.

Has developed basic skills for acting in and reacting to intercultural contexts.

Has shown to be able to transfer acquired knowledge to other humanitarian situations.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Patrycja Grzebyk, Roman Kuźniar
Prowadzący grup: Patrycja Grzebyk, Roman Kuźniar
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-2b06adb1e (2024-03-27)