Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Blok specjalizacyjny - Część ogólna prawa zobowiązań w praktyce orzeczniczej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2200-BS042N
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Blok specjalizacyjny - Część ogólna prawa zobowiązań w praktyce orzeczniczej
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Przedmioty specjalizacyjne dla studiów prawniczych (nowy program)
Punkty ECTS i inne: 0.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

nieobowiązkowe

Założenia (opisowo):

Celem zajęć jest wsparcie efektywnej nauki prawa zobowiązań przez Osoby uczące się na trzecim roku studiów prawniczych (także w związku z przygotowaniem do egzaminu kursowego) oraz przez Osoby na IV i V roku studiów zamierzające utrwalić wiedzę lub powtórzyć nabyte wcześniej wiadomości.


Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Moduł zajęciowy obejmuje trzy przedmioty:

1. wykład dotyczący orzecznictwa z zakresu prawa materialnego Księgi trzeciej, Zobowiązania,

2. wykład j.w. dotyczący orzecznictwa TK, NSA, TSUE, ETPCz,

3. warsztaty, na których uczestnicy uczą się stosowania prawa w praktyce.

Głównym celem zajęć jest zwiększenie kompetencji uczestników w obszarze tematycznym prawa zobowiązań (części ogólnej).

Pełny opis:

Zajęcia mają na celu zaznajomienie uczestników z dorobkiem orzecznictwa wypracowanym na tle wykładni przepisów prawa zobowiązań (części ogólnej).

Przedstawienie praktycznych aspektów stosowania prawa ma ułatwić zrozumienie i zapamiętanie instytucji prawa zobowiązań, także w związku z potrzebą opanowania materiału objętego egzaminem kursowym na III roku studiów prawniczych.

Literatura:

Przesyłane uczestnikom bezpośrednio przez Prowadzących materiały dydaktyczne, głównie orzeczenia sądów.

Efekty uczenia się:

Podwyższenie kompetencji uczestników z zakresu prawa zobowiązań (części ogólnej) dzięki znajomości orzecznictwa sądów i trybunałów, będącego źródłem wiedzy o stosowaniu w praktyce orzeczniczej konstrukcji prawnych uregulowanych w Księdze trzeciej Kodeksu cywilnego.

Metody i kryteria oceniania:

Ustalone przez Prowadzących poszczególne zajęcia, tzn. wykłady i warsztaty, składające się na moduł zajęciowy.

W przypadku wykładu dotyczącego problematyki części ogólnej prawa zobowiązań w orzecznictwie sądów sprawdzenie wiedzy następuje w formie pisemnego zaliczenia (pytań otwartych lub testu) oraz oceny aktywności na zajęciach (Osoby o szczególnie dużej aktywności, świadczącej o sumiennym przygotowywaniu się do zajęć, mogą być na tej podstawie zwolnione z zaliczenia pisemnego).

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład specjalizacyjny, 90 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Janiszewska
Prowadzący grup: Beata Janiszewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Uwagi:

Przedmioty wchodzące w skład bloku:

- Część ogólna prawa zobowiązań w orzecznictiwe sądów 2200-1W124N

- Problematyka części ogólnej prawa zobowiązań w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego, Europejskiego Trybunału Praw Człowieka i Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej 2200-1W125N

- Zajęcia warsztatowe z zakresu części ogólnej prawa zobowiązań 2200-1W126N

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-03d50b88b (2024-02-19)