Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Blok specjalizacyjny - Prawo zatrudnienia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2200-PRSM19 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Blok specjalizacyjny - Prawo zatrudnienia
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Przedmioty specjalizacyjne dla studiów prawniczych (nowy program)
Punkty ECTS i inne: 12.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne
monograficzne
uzupełniające

Założenia (opisowo):

Ukończone lub co najmniej rozpoczęte zajęcia z przedmiotów Prawo pracy, Prawo Cywilne cz. I (Część Ogólna), cz. II (Zobowiązania) oraz Prawo administracyjne.

Tryb prowadzenia:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Zajęcia zgrupowane w bloku mają dostarczyć słuchaczowi wiedzy o regulacji prawnej różnych form zatrudnienia. Łącznie z przedmiotem Prawo pracy słuchacz uzyskuje kompletny obraz podstaw zatrudnienia tj. form, w których praca ludzka wykonywana jest za wynagrodzeniem. Obejmują one zatrudnienie pracownicze (w rozumieniu Kodeksu pracy), wykorzystywane w zatrudnieniu umowy zobowiązaniowe prawa cywilnego oraz zatrudnienie prawa publicznego - zatrudnienie ustrojowe, urzędnicze prawo pracy oraz administracyjne prawo stosunków służbowych.

Pełny opis:

Na blok składa się 120 godzin zajęć zgrupowanych w ramach trzech szerszych przedmiotów:

1. Elementy wspólne różnych form zatrudnienia

a/ Praca w świetle konstytucji

b/ Konkurencja tytułów ubezpieczenia społecznego

c/ Zbiorowa ochrona interesów zatrudnionych

d/ Odpowiedzialność w różnych formach zatrudnienia

e/ Ochrona wynagrodzenia w różnych formach zatrudnienia

f/ Zatrudnienie cudzoziemców

g/ Wpływ nowoczesnych technologii na stosunki zatrudnienia

2. Zatrudnienie w prawie prywatnym

a/ Cywilnoprawne umowy o zatrudnienie

b/ Zatrudnienie w spółdzielczości

c/ Zatrudnienie menedżerów

3. Zatrudnienie w prawie publicznym

a/ Hybrydowe stosunki zatrudnienia - w tym zatrudnienie ustrojowe

b/ Prawo urzędnicze

c/ Prawo stosunków służbowych

d/ Praca osób pozbawionych wolności

Zajęcia prowadzone są w formie wykładów uzupełnionych elementami warsztatowymi.

Literatura:

1. M. Gersdorf, Pozapracownicze stosunki zatrudnienia w najnowszym orzecznictwie Sądu Najwyższego, PiZS 11/2012

2. M. Gersdorf, Prawo zatrudnienia, Warszawa 2013

3. M. Gersdorf, Umowa o pracę umowa zlecenia, umowa o dzieło, Warszawa 1993 r.

4. M. Gersdorf (red.), Zatrudnieni i zatrudniający na aktualnym rynku pracy, Warszawa 2012

5. M. Gersdorf, Związki prawa handlowego i prawa pracy w orzecznictwie SN, PPH 1997/7/1-11

6. T. Kuczyński, Właściwość sądu administracyjnego w sprawach stosunków służbowych, Kolonia LTD, Wrocław 2000

7. J. Kruczalak-Jankowska, Umowy menedżerskie, Warszawa 2000

8. Z. Kubot, Status prawny funkcjonariuszy służb zmilitaryzowanych w PRL, Służby Publiczne. Materiały IX Zimowej Szkoły Prawa Pracy, Wrocław -Karpacz, Wrocław 1982, s. 148 i nast.

9. M. Gersdorf, Wynagrodzenie członków r.s.p. po zmianach w prawie spółdzielczym, PiZS 1996/4, 5

10. A. Musiała, Zatrudnienie niepracownicze, Warszawa 2011

11. T. Kuczyński, E. Mazurczak-Jasińska, J. Stelina, System prawa administracyjnego. Tom XI. Prawo stosunków służbowych, Warszawa 2011

12. Praca i Zabezpieczenie Społeczne, nr 1/2019 (opracowania poświęcone aspektom zatrudnienia cywilnoprawnego)

Efekty uczenia się:

Blok dostarcza wiedzy o prawnych aspektach różnych form wykonywania pracy. Po jego ukończeniu student potrafi odróżnić formy zatrudnienia, ustalić regulację prawną, która dotyczy określonej formy, zlokalizować w jej ramach odpowiednie instytucje a także zastosować nabytą wiedzę do rozwiązania - na poziomie średnio-zaawansowanym - praktycznych problemów.

Zajęcia zgromadzone w bloku dają kompetencję do wykonywania - w ramach zawodów prawniczych - prac związanych z zatrudnieniem oraz prac w działach kadr instytucji publicznych i prywatnych wszelkiego rodzaju.

Metody i kryteria oceniania:

Każdy z przedmiotów głównych zaliczany jest w drodze egzaminu. Egzamin może stanowić wynik kolokwiów cząstkowych z poszczególnych mniejszych przedmiotów.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład specjalizacyjny, 120 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Gersdorf, Michał Raczkowski
Prowadzący grup: Małgorzata Gersdorf, Michał Raczkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie lub ocena
Uwagi:

Przedmioty wchodzące w skład bloku:

- Elementy wspólne form zatrudnienia (sem. zimowy 2200-1S173)

- Zatrudnienie w prawie prywatnym (całoroczny 2200-1S175)

- Zatrudnienie w prawie publicznym (sem. letni 2200-1S176)

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.