Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Digital Finance and Economics

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2400-EN3SL284A
Kod Erasmus / ISCED: 14.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0311) Ekonomia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Digital Finance and Economics
Jednostka: Wydział Nauk Ekonomicznych
Grupy: Seminaria licencjackie dla III r. st.lic. ( Finanse i Inwestycje Międzynarodowe)
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

seminaria licencjackie

Skrócony opis:

The aim of the classes is to introduce students to the subject and problems of selected, currently digital finance and economics to make it easier for them to choose the topic of the B.Sc. thesis. Topics related to digital finance and economics will be the main focus during the seminar.

Pełny opis:

In the first semester of the seminar, students will be asked to state the topic of the thesis, they will get to know the technique of working skills, they will do their own research, read the recommended literature and the one selected by themselves with the consultation of the instructor, they will present the topic of the thesis together with the preliminarily formulated questions concerning the research, they will decide on research methods essential in finding solutions to particular problems.

Thesis topics that may relate (but do not exhaust) to the following areas of discussion:

– Fintech innovation and financial industry

– Fintech and financing for households and small and medium-sized enterprises

– Digital currency, cryptocurrency, and financial stability

– Central bank and digital currency

– Future of digital payments in Europe and Digital Banking

– Fintech challenges for financial regulation.

– Digital currency and blockchain technology

– Digital governance

– Data privacy and regulation

Literatura:

The literature recommended for reading in the first semester of the seminar is individually proposed for each topic of the thesis.

Efekty uczenia się:

Upon the seminar completion a student will have the knowledge of digital finance and economics. They will have the understanding of the nature of digital revolution in finance and economics, knowledge of key digital technologies and products, information about key digital business models, understanding of the customer behavior in digital environment, and state reaction to the digital revolution.

Metody i kryteria oceniania:

In the First semester (winter) students will choose the topics for their seminar and will be evaluated based on the work they present during the class. In the second (summer) semester, students are evaluated based on their performance in their theses. A credit for a class will be received on the basis of the initiative on the part of students, a presentation of a selected research topic that might be included in a thesis as well as on the preparation of the general synopsis of work and writing the first chapter of the thesis.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium licencjackie, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Umair Ashraf Rana
Prowadzący grup: Umair Ashraf Rana
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium licencjackie - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-2b06adb1e (2024-03-27)