Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Język angielski w ekonomii i finansach poziom C1

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2400-M1ANGC1 Kod Erasmus / ISCED: 14.3 / (0311) Ekonomia
Nazwa przedmiotu: Język angielski w ekonomii i finansach poziom C1
Jednostka: Wydział Nauk Ekonomicznych
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla I r. studiów magisterskich drugiego stopnia
Punkty ECTS i inne: 1.50
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Zajęcia mają zapoznać studenta ze słownictwem i terminologią wykorzystywaną w języku angielskim w obszarze ekonomii, finansów i biznesu, dać możliwość wypowiadania swojego zdania, dyskutowania, referowania, streszczania i przytaczania opinii w zakresie tematów objętych zajęciami. Pozwalają na słuchanie wiadomości z kraju i ze świata dotyczących spraw finansowych i ekonomicznych, czytanie artykułów z prasy anglojęzycznej (The Economist, The Financial Times), śledzenie wykładów i prezentacji zamieszczonych w internecie. Materiały pozwalają na utrwalanie i poszerzanie zakresu słownictwa i struktur językowych, jak również są źródłem informacji na temat tego, co aktualnie dzieje się w świecie, jakie tematy są przedmiotem dyskusji w parlamentach, firmach, itd.

Podręczniki MacKenziego (English for Business Studies - a course for Business and Economics students), Carolyn Walker (English for Business Studies in Higher Education Studies) dostarczają potrzebnych ćwiczeń utrwalających.

Pełny opis:

Konwersatorium, zajęcia językowe na poziomie C1 mają na celu umożliwienie studentom wykorzystania ich zdobytego wcześniej doświadczenia językowego i przyswojenie niezbędnego słownictwa i zwrotów z zakresu finansów, ekonomii, biznesu do swobodnego posługiwania się językiem angielskim w trakcie studiów ekonomicznych i w przyszłym miejscu pracy.

Zajęcia głównie koncentrują się na rozwijaniu sprawności mówienia: wypowiadania opinii, udziału w dyskusji, wygłaszania prezentacji, referowania zawartości przeczytanego czy wysłuchanego materiału, krytycznego ustosunkowania się do treści zawartych w tych materiałach.

Niektóre materiały służą do nauki pisania streszczenia i krytycznej ewaluacji zawartych tam treści.

Zajęcia mają wypracować niektóre praktyczne umiejętności niezbędne do funkcjonowania we współczesnym miejscu pracy.

Źródła tematów i materiału językowego stanowią podręczniki MacKenziego 'English for Business Studies – a course for Business Studies and Economics students' , Carolyn Walker's 'English for Business Studies in Higher Education Studies' , ale przede wszystkim aktualne materiały z prasy anglojęzycznej (The Economist, The Financial Times) oraz prezentacje, wiadomości, wykłady zamieszczone w internecie.

Tematy realizowane w trakcie kursu:

Banki, ich rodzaje, rola, usługi, pieniądz,

Kryzys finansowy 2008, przyczyny, skutki, próby zapobiegania,

Mikrofinansowanie,

Inwestycje, start-ups, kapitał wysokiego ryzyka, firmy warte inwestowania w Polsce,

Giełda Papierów Wartościowych, akcje, obligacje,

Instrumenty pochodne,

Księgowość i podstawowe dokumenty,

Rynki i konkurencja,

Fuzje,

Podatki i rola państwa w finansowaniu opieki społecznej, wydatkowanie na obronność, edukację itd.

Cykl biznesowy, koniunktura,

Odpowiedzialność społeczna firm,

Struktura zatrudnienia, bezrobocie,

Kurs wymiany walut,

Handel zagraniczny,

Ekologia a gospodarka.

Literatura:

Podręczniki MacKenziego(English for Business Studies - a course for Business and Economics students), Carolyn Walker (English for Business Studies in Higher Education Studies), materiały własne lek

Efekty uczenia się:

W ramach następujących sprawności językowych:

Rozumienie:

Student potrafi zrozumieć długie wypowiedzi, wykłady, nadążać za długimi skomplikowanymi wypowiedziami w dziedzinie ekonomii i biznesu. Również potrafi zrozumieć wiadomości dotyczące sytuacji na rynkach finansowych. Potrafi czytać ze zrozumieniem artykuły dotyczące zagadnień ekonomicznych i finansowych, określić stanowisko i poglądy autorów.

Mówienie:

Student potrafi porozumiewać się płynnie i spontanicznie na tematy ekonomiczne, brać czynny udział w dyskusjach, debatach, przedstawiając swoje zdanie, broniąc swoich poglądów, podważając poglądy innych uczestników dyskusji. Potrafi formułować przejrzyste, rozbudowane wypowiedzi na różne tematy związane z ekonomią, jak również wygłosić prezentację na taki temat.

Potrafi przeanalizować uproszczone dokumenty finansowe firmy i ocenić jej sytuację finansową, zaproponować rozwiązania problemów.

Pisanie:

Student potrafi pisać zrozumiałe teksty na tematy związane z programem zajęć, krytycznie odnieść się do prezentowanych w mediach problemów ekonomicznych, napisać streszczenie artykułu lub wykładu czy wywiadu.

KU02

Metody i kryteria oceniania:

Punkty przydzielane za krótkie sprawdziany (min 5 w semestrze), prezentowane wiadomości, prezentacje (kilka w semestrze), prace pisemne, zadania domowe, pisemny test końcowy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Domżalska-Otto, Bożena Górska-Poręcka, Katarzyna Kopij, Marzena Zykubek
Prowadzący grup: Barbara Domżalska-Otto, Bożena Górska-Poręcka, Katarzyna Kopij, Marzena Zykubek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

języki obce

Tryb prowadzenia:

zdalnie

Skrócony opis:

Kurs dla studentów drugiego stopnia WNE. Zajęcia synchroniczne prowadzone są w formie konwersatorium w wymiarze 30 godzin w semestrze zimowym oraz 60 godzin w semestrze letnim.

Materiały do pracy samodzielnej zamieszczone są na platformie Kampus (CKC).

Pełny opis:

Tematyka

Semestr zimowy

1. Banki i bankowość

2. Kapitał inwestycyjny

3. Akcje i obligacje

4. Instrumenty pochodne

Semestr letni

1. Księgowość i dokumenty księgowe

2. Struktura rynku i konkurencja

3. Fuzje i przejęcia

4. Finanse publiczne i podatki

5. Cykl ekonomiczny

6. Odpowiedzialność społeczna firmy (CSR)

7. Praca i zatrudnienie

8. Kursy walut (rynek Forex)

Literatura:

1. Ian MacKenzie, English for Business Studies, Third edition, CUP

2. Ian MacKenzie, Financial English, LTP Business

3. Bill Mascull, Business Vocabulary in Use, Advanced, CUP

filmy z YouTube, materiały ze stron www.

Uwagi:

Praca w trakcie kursu obejmuje zadania w parach, w grupach, prezentacje, wykonywanie zadań na platformie, pisanie krótkich tekstów.

Obecność na zajęciach synchronicznych jest obowiązkowa. Szczegółowe zasady zaliczenia zostaną omówione na pierwszych zajęciach.

Należy mieć dostęp do podręcznika I. Mac Kenzie 'English for Business Studies'. W celu uczestniczenia w zajęciach synchronicznych niezbędna jest kamera i mikrofon.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Domżalska-Otto, Bożena Górska-Poręcka, Katarzyna Kopij, Marzena Zykubek
Prowadzący grup: Barbara Domżalska-Otto, Bożena Górska-Poręcka, Katarzyna Kopij, Marzena Zykubek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Tryb prowadzenia:

zdalnie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bożena Górska-Poręcka, Katarzyna Kopij, Marzena Zykubek
Prowadzący grup: Bożena Górska-Poręcka, Katarzyna Kopij, Marzena Zykubek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-21 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bożena Górska-Poręcka, Katarzyna Kopij, Iwona Marchut, Marzena Zykubek
Prowadzący grup: Bożena Górska-Poręcka, Katarzyna Kopij, Marzena Zykubek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.