Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Empirics of Financial Markets

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2400-QFU2EFM
Kod Erasmus / ISCED: 14.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0311) Ekonomia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Empirics of Financial Markets
Jednostka: Wydział Nauk Ekonomicznych
Grupy: Anglojęzyczna oferta zajęć WNE UW
Przedmioty obowiązkowe dla II roku Quantitative Finance
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

(tylko po angielsku) Finance: Stock and bond valuation, capital market models (Sharpe, CAPM, APT), term structure of interest rates (yield curve);

Econometrics: ML estimation method, panel models (both random and fixed effects), stationarity, cointegration, Arch/Garch models.


Skrócony opis:

Students should get a basic knowledge and practical skills of formal econometric analysis of major financial markets (equity, fx, fixed income). The course presents basic theoretical framework and samples of empirical work modelling prices and/or returns from major financial instruments. Both active attendance and positive assessment of individual students' assignments are required to pass the course.

Pełny opis:

1.Introduction - basic concepts in quantitative finance

2-3. Efficiency of financial markets: the concept and its empirical testing

4-5. Are returns forecastable? Random walk as a model and its empirical verification.

6-7. Model definition of normal and excessive returns: CAPM and its extensions, APT. Empirical examples.

8. Volatility modelling: ARCH and GARCH models

9. Term structure of the interest rates (yield curve)

10.FX market: exchange rate theories and their tests.

11-15. Students' presentation of their assignments.

Literatura:

Required:

Cuthbertson, Nitzsche, 2004, Quantitative Financial Economics, Wiley

Brooks, 2005, Introductory Econometrics for Finance, Cambridge

Suggested:

Campbell, Lo, MacKinlay, 1997, The Econometrics of Financial Markets, Princeton

Gourieroux, Jasiak, 2001, Financial Econometrics, Princeton

Efekty uczenia się:

Students are able to model and to forecast prices and returns of basic financial assets (equity, debt instruments, fx) in a comprehensive manner, including designing the research, building and estimating the propoer model, interpreting its results and reporting the outcome of the whole exercise.

KW03, KW05, KW02, KU02, KU03

Metody i kryteria oceniania:

Students have to present a review of one of seminal papers selected from the offered list and to prepare individual work - an empirical study of prices or returns for some financial markets covered by the course, i.e. equity, debt or fx. Assessment of this work forms a major part of total assessment, which includes also a quality of students' presentation of her/his review of a paper and his/her work in the class

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ryszard Kokoszczyński
Prowadzący grup: Ryszard Kokoszczyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-03d50b88b (2024-02-19)