Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Advanced Perspectives in the Analytics and Policy Design of International Migration

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2400-ZEWW760
Kod Erasmus / ISCED: 14.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0311) Ekonomia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Advanced Perspectives in the Analytics and Policy Design of International Migration
Jednostka: Wydział Nauk Ekonomicznych
Grupy: Anglojęzyczna oferta zajęć WNE UW
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

nieobowiązkowe

Założenia (opisowo):

The course requires knowledge of intermediate-to-advanced level microeconomics.

Skrócony opis:

International migration is one of the most exciting topics to explore in social science research. Why some people leave, why others stay, what are repercussions of migration for the sending and the receiving economies, for the migrants themselves, and for their families, are themes that invite disciplined inquiry. The main purpose of the course is to induce the participants to think rigorously, creatively, and in non-conventional ways on various approaches to the modeling of migration choices and consequences, and to demonstrate to the participants how such a thinking process could enrich the spectrum of informed migration policies.

Pełny opis:

The course is for MA students.

The course will consist of lectures. Students will be directed to readings as explained under “Literature” below.

The course will be held in an intensive manner: there will be four lectures, each several-hour long, starting at 2 p.m. on May 17, May 18, May 20, and May 21, 2021.

Main themes

Integration, Migration, and Assimilation

Social Preferences and Migration Outcomes

Migration and Human Capital Formation

Migration and Risk Aversion

Other

Literatura:

Most of the circa 45 readings related to the themes listed above are to be found, under “Publications” in Professor Stark’s website:

http://ostark.uni-klu.ac.at/.

Other readings, if and as needed, will be handed out to course participants during the course.

Efekty uczenia się:

Following the course, the participants are expected to be more at ease with deciphering theoretical research on migration, and at engaging in such research themselves. Participants will be exposed to the art of economic modeling in general, and to the workings of applied microeconomic theory in particular.

Metody i kryteria oceniania:

The course will be graded on the basis of a written exam with open material. The exam will be held on the last day of the course.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-2277e6a31 (2022-08-19)