Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Introduction to Psycholinguistics

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2500-EN-COG-F31
Kod Erasmus / ISCED: 14.4 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0313) Psychologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Introduction to Psycholinguistics
Jednostka: Wydział Psychologii
Grupy: Cognitive Science
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Skrócony opis: (tylko po angielsku)

The main aim of this course is to introduce students to the basic concepts, theories, paradigms, and debates in the field of the Psychology of Language. The course draws on Experimental Psychology, Linguistics, and Cognitive Neuroscience to help students appreciate the cognitive mechanisms underlying language. This introductory course is an addition to the Modern Psycholinguistics course for those who lack basic knowledge of the Psychology of Language.

Efekty uczenia się: (tylko po angielsku)

By the end of the course students should be able to:

formulate and justify their opinions on several enduring debates in psycholinguistics (K_W01, K_W02)

conduct an in-depth literature overview (K_W01, K_W02, K_U08)

interpret empirical findings (K_U03, K_U04)

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Kalinka Timmer
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Pełny opis: (tylko po angielsku)

The course draws on experimental psychology, linguistics and neuroscience to help students appreciate the cognitive mechanisms underlying language. How is word meaning represented in the mind? Why is acquiring language in adulthood harder than in childhood? Why do we make speech errors? What is the pattern of language breakdown in dementia or after stroke? What are the effects of having two languages in one mind? What does language learning have to do with “statistical learning” and does it always have to be conscious? These are example issues we are going to discuss.

During the course students see how the methods used to address these questions have developed over time and what state of the art in the field is. They also learn about the opportunities offered by recent advances in neuroimaging.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-2b06adb1e (2024-03-27)