Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Introduction to user experience design and research

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2500-EN-COG-F7 Kod Erasmus / ISCED: 14.4 / (0313) Psychologia
Nazwa przedmiotu: Introduction to user experience design and research
Jednostka: Wydział Psychologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Projektowanie doświadczeń (UX) to szeroka dziedzina wiedzy, która wspiera tworzenie systemów, usług i procesów, które są przyjazne z punktu widzenia użytkownika. Podczas kursu, który kładzie nacisk na rozwój umiejętności kluczowych z perspektywy pracy w obszarze UX, studenci będą zapoznawać się z najważniejszymi metodami i narzędziami stosowanymi w tej dziedzinie. Uczestnicy zajęć będą mieli okazję sprawdzić się na wszystkich etapach projektowania - od poznania potrzeb użytkowników, przez identyfikację ich problemów, walidację rynkową potencjalnych rozwiązań, aż po stworzenie i przetestowanie prototypu opracowanego produktu lub usługi.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

• student zna metody pozwalające na badanie użyteczności produktów, usług i produktów (K_W12)

• student posiada wiedzę na temat woli afektu w projektowaniu użyteczności (K_W09)

• student zna podstawowe mechanizmy rządzące funkcjonowaniem społecznym człowieka (K_W10)

Umiejętności:

• student potrafi zaprojektować i przeprowadzić projekt badawczy z zakresu projektowania interakcji we współpracy

z innymi osobami(K_U05)

• student umie komunikować wyniki przeprowadzonych badań w formie pisemnej i ustnej, korzystając z nowoczesnych metod prezentacji (K_U06)

Kompetencje społeczne:

• student potrafi wykorzystywać posiadaną wiedzę do tworzenia innowacyjnych rozwiązań (K_U06)

• student umie współpracować w zespole (K_K05)

• student potrafi uczestniczyć w dyskusji w konstruktywny

sposób, słucha z uwagą innych uczestników dyskusji, wnosi swoje uwagi z poszanowaniem punktów widzenia innych osób (K_K06)

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Anna Anzulewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis: (tylko po angielsku)

Interaction design takes into account various angles through which users perceive products, services and processes; utilising those to improve accessibility and usability. During the course, participants will learn the most important methods and tools used in interaction design and interaction design research. Students will go through all stages of the design process - from problem-solving, the user needs analysis, market validation, to prototyping and testing solutions.

Pełny opis: (tylko po angielsku)

During the course, participants will follow the real-life cycle of an UX project, covering topics such as UX principles, analysis frameworks, user research, interaction design, wireframing and prototyping.

The students will acquire knowledge and skills that will allow them to properly design, develop, test, present, and document a digital solution (or service) based on user’s needs.

The students will be asked to conduct group projects in line with the design thinking methodology. Each group will have to present the project and defend the functionality of develop solution in a group presentation at the end of the semester.

Literatura: (tylko po angielsku)

Doncaster, P.(2014). The UX Five-Second Rules: Guidelines for User Experience Design's Simplest Testing Technique. Burlington: Morgan Kaufmann

Hurff, S. (2016). Design Products People Love. How Great Designers Create Successful Products. Sebastopol, CA: O’Reilly

Patton, J. (2014). User Story Mapping. Sebastopol, CA: O’Reilly

Tullis, T., Albert, B. (2013). Measuring the user experience. Collecting, analysing and presenting usability metrics. Burlington: Morgan Kaufmann

Wroblewski, L. (2011). Mobile First. New York: A Book Apart

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.