Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Advanced Research Methods (EEG)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2500-EN-PS-EAc-45
Kod Erasmus / ISCED: 14.4 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0313) Psychologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Advanced Research Methods (EEG)
Jednostka: Wydział Psychologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Skrócony opis:

The main aim of this course is to introduce an overview of EEG methods

and applications, highlighting key concepts and strategies to analyze the

data.

Efekty uczenia się:

The aim of this course is to introduce an overview of EEG methods and

applications, highlighting key concepts and strategies to analyze the data.

Students will learn to:

1) Understand the importance of data collection set-up.

2) Practice EEG acquisition.

3) Perform full pipeline of EEG signal preprocessing with EEGlab.

4) Perform group-level statistical analysis using EEGlab.

5) Prepare ERP visualizations.

6) Present EEG data analysis results.

7) Interpret ERP results.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Kalinka Timmer
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
Pełny opis:

EEG acquisition

EEG acquisition – 2 x 4 hour class (ulica Dobra 55) in two separate groups.

Literature:

• An introduction to Event-Related Potentials [ERPs] and their neural

origins [chapter 1 – Luck, 2005]

• Basic principles of ERP recording [chapter 3 – Luck, 2005]

• Protocol for EEG recordings

• EEG acquisition assignment

EEG analyses

EEG analyses – 3 x 3.15 hour class (at Stawki 5/7). For this part both

groups 1. and 2. join together.

Literature:

• Averaging, artifact rejection, and artifact correction [chapter 4 – Luck,

2005]

• Filtering [chapter 5 – Luck, 2005]

• Plotting, measurement, and analysis [chapter 6 – Luck, 2005]

• Analyses: https://eeglab.org/tutorials/

• EEG analyses & interpretation assignment

EEG interpretation

EEG interpretation – 2.5 x 3.15 hour class (Stawki 5/7). For this part

everyone joins.

Literature:

• The design and interpretation of ERP Experiments [chapter 2 – Luck,

2005]

• Reading, writing, and reviewing ERP papers [chapter 15 – Luck, second

edition]

• EEG analyses & interpretation assignment

Literatura:

Literature

Most of the chapters for this course will come from Luck, S.J., 2005. An

Introduction to the Event-Related Potential Technique. The MIT Press,

Cambridge, MA (i.e., also referred to as the EEG bible). The assignments

provide a formal description of the recording method and suggests

literature (in the reference list) that can be helpful in interpreting your

results. Some of the most helpful papers are also mentioned in the

optional literature below. It is worth starting to read the literature for EEG

interpretation during the first part of the course already before starting

on the literature for EEG analyses.

Optional literature

• Neuhaus, A. H., Urbanek, C., Opgen-Rhein, C., Hahn, E., Ta, T. M. T.,

Koehler, S., ... & Dettling, M. (2010). Event-related potentials associated

with Attention Network Test. International Journal of Psychophysiology,

76(2), 72-79. This article provides an overview of the ERPs present during

the ANT.

• Asanowicz, D., Wołoszyn, K., Panek, B., & Wronka, E. (2019). On the

locus of the effect of alerting on response conflict: An event-related EEG

study with a speed-accuracy tradeoff manipulation. Biological Psychology,

145, 62-75. This article provides information regarding the LRP during the

Flanker task.

• Polich, J., 2007. October 1). Updating P300: an integrative theory of P3a

and P3b. Clin. Neurophysiol. 118, 2128–2148.

https://doi.org/10.1016/j.clinph.2007.04.019.

• Gehring, W. J., Liu, Y., Orr, J. M., & Carp, J. (2012). The error-related

negativity (ERN/Ne).

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-2b06adb1e (2024-03-27)