Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Experimental Psychology

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2500-EN-PS-OB2Z-6
Kod Erasmus / ISCED: 14.4 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0313) Psychologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Experimental Psychology
Jednostka: Wydział Psychologii
Grupy: obligatory courses for 2 year
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis: (tylko po angielsku)

This course is designed to introduce students to the philosophy, principles, and methods of scientific research in experimental psychology. Students will learn how to plan, conduct and analyze their own experimental research, and how to communicate the results of their research to others. Students will develop the knowledge and skills to apply and critique the scientific method in future courses (e.g. empirical/theoretical paper, master thesis).

Pełny opis: (tylko po angielsku)

This course is designed to introduce students to the philosophy, principles, and methods of scientific research in experimental psychology. Students will learn how to plan, conduct and analyze their own experimental research, and how to communicate the results of their research to others. Students will develop the knowledge and skills to apply and critique the scientific method in future courses (e.g. empirical/theoretical paper, master thesis).

Course objectives:

 To help students become (more) comfortable with experimental research. Although our goal is not (necessarily) to master computational aspects of statistics, students will be expected to master some statistical concepts.

 To develop an understanding of the language, methods, and standards of scientific research.

 To enable students to generate research questions of interest, and teach them how they can use the tools of research and statistical methods to address their questions. This includes learning how to phrase research questions, formulating hypotheses, conducting computerized/internet literature searches, following ethical principles, selecting an appropriate design and sampling strategy, forming appropriate conclusions, and writing a paper that effectively describes the research. If one cannot effectively communicate one’s research findings, those findings will remain generally unknown.

 To develop an appreciation of the need for a commitment to research as part of the life of scientist or/and professional psychologists.

 To help students develop a general spirit of inquiry and an ability to think critically.

Efekty uczenia się: (tylko po angielsku)

Upon successful completion of the course, a student will be able to:

 Correctly cite, quote and reference according to APA-style

 Clearly communicate:

o Rationale/underlying logic of a research idea and hypotheses

o Empirical results of a study

o Meaning of research findings in terms of theory and the study design

 Develop a research idea into testable/ operationalized predictions (hypotheses)

 Test hypotheses selecting the appropriate research design and measures

 Work with research participants in accordance with applicable ethical standards

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Wouter De Raad
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-03d50b88b (2024-02-19)