Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Neuropsychologiczne podstawy zachowań społecznych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2500-PL-PS-FO1-07
Kod Erasmus / ISCED: 14.4 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0313) Psychologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Neuropsychologiczne podstawy zachowań społecznych
Jednostka: Wydział Psychologii
Grupy: Fakultety ogólnoakademickie
Psychologia Kliniczna
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Kierunek podstawowy MISMaP:

psychologia

Rodzaj przedmiotu:

nieobowiązkowe

Wymagania (lista przedmiotów):

Biologiczne mechanizmy zachowania I 2500-PL-PS-OB1Z-3

Założenia (opisowo):

Kurs dla lat III-V


Kryteria naboru (studenci spoza Psychologii)

Podstawowa wiedza dotycząca budowy i fuknkcji mózgu

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z obecnym stanem wiedzy dotyczącej tzn. neuronauki społecznej (social neuroscience). Jest to stosunkowo nowy kierunek badań, których celem jest wskazanie korelatów neuronalnych leżących u podstaw swoiście ludzkich własności, jakimi są myślenie moralne, samoświadomość, budowanie relacji społecznych.

Podczas zajęć studenci poznają najnowsze wyniki badań prowadzonych na gruncie neuropsychologii poznawczej i klinicznej, a także psychologii rozwojowej, eksperymentalnej, dotyczące źródeł zachowań społecznych.

Na kolejnych spotkaniach omówiona zostanie problematyka m.in. teorii umysłu, jej rozwój w normie i patologii. Zajęcia będą miały formę dyskusji nad zagadnieniami porusznymi w tekstach. Ponadto studenci poznają obszary mózgu odpowiedzialne za przetwarzanie informacji związanych z poznaniem społecznym.

Efekty uczenia się:

Ma pogłębioną wiedzę z zakresu biologicznych

podstaw i mechanizmów stojących u podstaw zachowań o charakterze społecznym w normie i patologii; ma podstawową wiedzę na temat wybranych technik badawczych stosowanych na gruncie społecznej neuronauki, zna wady i zalety tych metod, potrafi zaprojektować badania z zakresu społecznej neuronauki.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Agnieszka Pluta
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
Pełny opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z obecnym stanem wiedzy dotyczącej tzn. neuronauki społecznej (social neuroscience). Jest to stosunkowo nowy kierunek badań, których celem jest wskazanie korelatów neuronalnych leżących u podstaw swoiście ludzkich własności, jakimi są myślenie moralne, samoświadomość, budowanie relacji społecznych.

Podczas zajęć studenci poznają najnowsze wyniki badań prowadzonych na gruncie neuropsychologii poznawczej i klinicznej, a także psychologii rozwojowej, eksperymentalnej, dotyczące źródeł zachowań społecznych.

Na kolejnych spotkaniach omówiona zostanie problematyka m.in. teorii umysłu, jej rozwój w normie i patologii, mózgowych korelatów empatii, percepcji twarzy, podejmowania decyzji moralnych. Zajęcia będą miały formę dyskusji nad zagadnieniami poruszanymi w tekstach. Ponadto studenci poznają obszary mózgu odpowiedzialne za przetwarzanie informacji związanych z poznaniem społecznym.

Literatura:

• Lieberman (2006). Social Cognitive Neuroscience: A Review of Core Processes. Annual Review of Psychology

• Jaśkowski P. (2009). Jak mózg tworzy umysł. Roz. 2. Jak się bada mózg.

• Lloyd-Fox, S.,Blasi, A. & Elwell, C.E. (2010) Illuminating the developing brain: The past, present and future of functional near infrared spectroscopy.Neuroscience and Biobehavioural Reviews, 34(3), 269-284.

• Wysocka, Golec, Pluta (2019). Zastosowanie techniki fNIRS w badaniach mechanizmów neuronalnych poznania społecznego. Przegląd najważniejszych badań. Polskie Forum Psychologiczne.

• Jaśkowski P. (2009). Jak mózg tworzy umysł. Roz. 9. Jak mózg spostrzega inne mózgi

• Little, A. C., Jones, B. C., & DeBruine, L. M. (2011). The many faces of research on face perception. Philosophical transactions of the Royal Society of London. Series B, Biological sciences, 366(1571), 1634–1637.

• Turner, R., & Felisberti, F. M. (2017). Measuring Mindreading: A Review of Behavioral Approaches to Testing Cognitive and Affective Mental State Attribution in Neurologically Typical Adults. Frontiers in Psychology, 8.

• Gweon, H., Saxe, R. (2013). Developmental cognitive neuroscience of Theory of Mind. Neural Circuit Development and Function in the Brain: Comprehensive Developmental Neuroscience. Elsevier. Ed: J. Rubenstein & P. Rakic

• Leekam, S. (2016). Social cognitive impairment and autism: what are we trying to explain? Phil. Trans. R. Soc. B, 371(1686), 20150082. https://doi.org/10.1098/rstb.2015.0082

• Yu C-L, Stanzione CM, Wellman HM, Lederberg AR. Theory-of-Mind Development in Young Deaf Children With Early Hearing Provisions. Psychological Science. 2021;32(1):109-119. doi:10.1177/0956797620960389

• Singer, T., & Lamm, C. (2009). The social neuroscience of empathy. Annals of the New York Academy of Sciences, 1156, 81–96. https://doi.org/10.1111/j.1749-6632.2009.04418.x

• Pascual, L., Gallardo-Pujol, D., & Rodrigues, P. (2013). How does morality work in the brain? A functional and structural perspective of moral behavior. Frontiers in Integrative Neuroscience, 7. https://doi.org/10.3389/fnint.2013.00065

• Group Processes. In: Cacioppo & Cacioppo, editor (2020). Introduction to social neuroscience. Princton University Press. pp. 152- 169.

• Jana A Kruppa, Vanessa Reindl, Christian Gerloff, Eileen Oberwelland Weiss, Julia Prinz, Beate Herpertz-Dahlmann, Kerstin Konrad, Martin Schulte-Rüther, Brain and motor synchrony in children and adolescents with ASD—a fNIRS hyperscanning study, Social Cognitive and Affective Neuroscience, Volume 16, Issue 1-2, January-February 2021, Pages 103–116, https://doi.org/10.1093/scan/nsaa092

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-03d50b88b (2024-02-19)