Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Rozwijanie umiejętności komunikowania się oraz umiejętności społecznych u dzieci z zaburzeniami rozwoju

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2500-PL-PS-FO1-11
Kod Erasmus / ISCED: 14.4 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0313) Psychologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Rozwijanie umiejętności komunikowania się oraz umiejętności społecznych u dzieci z zaburzeniami rozwoju
Jednostka: Wydział Psychologii
Grupy: Fakultety ogólnoakademickie
Psychologia Kliniczna
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Kierunek podstawowy MISMaP:

psychologia

Założenia (opisowo):

kryterium selekcji: losowe

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z trudnościami w sferze komunikowania się oraz funkcjonowania społecznego u dzieci z różnymi zaburzeniami rozwoju. Przedstawione zostaną neuropsychologiczne mechanizmy zaburzeń tych obszarów funkcjonowania. Na zajęciach omówione zostaną także modele wspierania rozwoju umiejętności komunikowania się oraz umiejętności społecznych, metody komunikacji alternatywnej oraz wspomaganej, a także metody rozwijania umiejętności społecznych, takie jak: trening umiejętności kluczowych, wideo-modelowanie, czy komputerowe metody rozwijania tych umiejętności.

Literatura:

Borkowska, A., Domańska, Ł. (2007). Neuropsychologia kliniczna dziecka. Warszawa: PWN.

Freeman, S., Dake, L. (1997). Teach Me Language. Langley: SFK Books.

Koegel, R., Koegel, L. (2012). The PRT Pocket Guide. Baltimore: Brookes Publishing.

Rogers, S., Dawson, G. (2010). Early Start Denver Model for Young Children with Autism. New York: The Guilford Press.

Zasępa, E. (2008). Psychospołeczne funkcjonowanie osób z zespołem Downa. Kraków: Impuls.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Rafał Kawa
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-e459be735 (2022-11-16)