Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zaburzenia rozwoju i problematyka zdrowia psychicznego u dzieci w pierwszych trzech latach życia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2500-PL-PS-FS1-10 Kod Erasmus / ISCED: 14.4 / (0313) Psychologia
Nazwa przedmiotu: Zaburzenia rozwoju i problematyka zdrowia psychicznego u dzieci w pierwszych trzech latach życia
Jednostka: Wydział Psychologii
Grupy: Fakultety stosowane
Psychologia Kliniczna
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Kierunek podstawowy MISMaP:

psychologia

Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Kryteria naboru:

w I serii: rok IV i V,

w II serii: III-V rok,

a później II-V rok.


Od uczestników wymagana jest znajomość pojęć z zakresu biologicznych mechanizmów zachowania i psychologii rozwoju człowieka. Przydatne będą również wiadomości z zakresu psychopatologii, diagnozy i pomocy psychologicznej, swobodnych technik diagnostycznych oraz etyki zawodowej. Zajęcia przeznaczone są wyłącznie dla studentów psychologii.Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Kurs poświecony jest problematyce zdrowia psychicznego i psychopatologii rozwoju niemowląt i dzieci w wieku poniemowlęcym. Celem zajęć jest z jednej strony dostarczenie uczestnikom możliwie najnowszej i wszechstronnej wiedzy na temat najwcześniejszych zaburzeń rozwoju, z drugiej zaś przedstawienie tej problematyki z perspektywy dziecka i jego rodziny.

Efekty uczenia się:

Wiedza- student:

–- definiuje pojęcie zdrowia psychicznego niemowląt (IMH)

- wymienia cechy charakterystyczne IMH

- wyjaśnia mechanizmy zaburzeń niemowlęcia odwołując się do wybranych teorii psychopatologii

- charakteryzuje klasyfikację DC:0-3 na tle innych klasyfikacji diagnostycznych

- analizuje trudności niemowlęcia/ małego dziecka odwołując się do DC:0-3

- rozpoznaje etyczne problemy związane z IMH

Umiejętności – student:

-przygotowuje plan rozmowy z rodziną

-przygotowuje plan obserwacji dziecka

- analizuje dane obserwacyjne zarejestrowane na wideo odwołując się do znanych mu teorii psychopatologii

Postawy- student:

- zachowuje krytycyzm do postawionych przez siebie hipotez interpretacyjnych

- jest uwrażliwiony na potencjalne wyzwania etyczne w obszarze IMH

Praktyki zawodowe:

Brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Grażyna Kmita
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
Pełny opis:

Kurs poświecony jest problematyce zdrowia psychicznego i psychopatologii rozwoju niemowląt i dzieci w wieku poniemowlęcym. Celem zajęć jest z jednej strony dostarczenie uczestnikom możliwie najnowszej i wszechstronnej wiedzy na temat najwcześniejszych zaburzeń rozwoju, z drugiej zaś przedstawienie tej problematyki z perspektywy dziecka i jego rodziny. Ramy teoretyczne stanowić będzie podejście transakcyjne, interpersonalne i fenomenologiczne do ludzkiego rozwoju i jego zaburzeń. Przeanalizujemy podstawowe modele teoretyczne rozwoju, jak również czynniki ryzyka zaburzeń rozwoju i mechanizmy chroniące rozwój (biologiczne, psychologiczne, społeczne i kulturowe). Omówimy wybrane zagadnienia z psychopatologii wczesnego rozwoju na tle klasyfikacji opracowanej przez grupę Zero to Three. W trakcie zajęć analizować będziemy również materiał kliniczny oraz wykonywać różnego typu zadania praktyczne.

Nakład czasu: udział w zajęciach 30 godzin. Przygotowanie do zajęć i wykonanie zadania śródsemestralnego – 45 godzin. Przygotowanie do kolokwium – 15 godzin. Łącznie- 90 godzin

Literatura:

• Bornstein, M. (2009). Cross-cultural perspectives on parenting.

http://e-book.lib.sjtu.edu.cn/iupsys/Proc/Bruss2/bpv2ch17.htm

• Hatzinikolaou, K., & Murray, L. (2010). Infant sensitivity to negative maternal emotional shifts: Effects of infant sex, maternal postnatal depression, and interactive style. Infant Mental Health Journal, 31(5), 591-610. doi:10.1002/imhj.20265

• Infant Mental Health Journal 2005, vol.26, 6, Sekcja specjalna “Angels in the Nursery”, 503-532

• Klasyfikacja Diagnostyczna DC:0-3R. Wydanie poprawione. Oficyna Wydawnicza Fundament, Warszawa 2007 (fragmenty)

• Klasyfikacja Diagnostyczna DC:0-3R. Opisy kliniczne dzieci oraz ich rodzin. Oficyna Wydawnicza Fundament, Warszawa 2013 (fragmenty)

• Kmita G., Kaczmarek T. (red). (2004). Wczesna interwencja. Miejsce psychologa w opiece nad maŁym dzieckiem i jego rodziną. Zeszyty Sekcji Psychologii Klinicznej Dziecka Polskiego Towarzystwa Psychologicznego (Nr 2). Warszawa: Wydawnictwo EMU - rozdział D.Senator, rozdział G.Kmity

• Kmita G. (2007) (red.) Małe dziecko i jego rodzina. Z teorii i praktyki wczesnej interwencji psychologicznej. Zeszyty Sekcji Psychologii Klinicznej Dziecka PTP, nr 5, Warszawa: Wydawnictwo EMU - rozdział K. Szymańskiej, rozdział C. Trevarthena, rozdział J. Hawthorne-Amick oraz rozdział M. Dąbrowskiej

• Kmita G. (2011). Psychoterapia i niemowlęta. W: L. Grzesiuk, H. Suszek (red.), Psychoterapia. Problemy pacjentów (s. 339–360). Warszawa: Eneteia.

• Kmita G. (2013). Od zaciekawienia do zaangażowania...Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, rozdział 3 i 4

• Rafferty, Y., Griffin, K. W., & Robokos, D. (2010). Maternal depression and parental distress among families in the Early Head Start Research and Evaluation Project: Risk factors within the family setting. Infant Mental Health Journal, 31(5), 543-569. doi:10.1002/imhj.20271

• Shonkoff, J.P., Phillips, D.A. (red.). (2000). From Neurons to Neighborhoods: The Science of Early Childhood Development. National Research Council and Institute of Medicine, Committee on Integrating the Science of Early Childhood Development, Board on Children, Youth, and Families, Commission on Behavioral and Social Sciences and Education. Washington, D.C.: National Academy Press. (strony: 39-56, 182-218)

• Stern, D.N. (2000). The Interpersonal World of the Infant...(II wydanie)- fragmenty

• Święcicka M., Zalewska M. (red) (2005). Problematyka kontaktu w diagnozie i terapii dzieci. Zeszyty Sekcji Psychologii Klinicznej Dziecka Polskiego Towarzystwa Psychologicznego (Nr 3). Warszawa:Wydawnictwo EMU – rozdział D. Senator, rozdział G. Kmity

• Zeanah,Jr. Ch.H. (red.). (2000) Handbook of Infant Mental Health (wyd.2), New York: The Guilford Press. -Rozdziały: 1 (s.3-19) i 3 (s.37-59)

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-21 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Grażyna Kmita
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
Pełny opis:

Kurs poświecony jest problematyce zdrowia psychicznego i psychopatologii rozwoju niemowląt i dzieci w wieku poniemowlęcym. Celem zajęć jest z jednej strony dostarczenie uczestnikom możliwie najnowszej i wszechstronnej wiedzy na temat najwcześniejszych zaburzeń rozwoju, z drugiej zaś przedstawienie tej problematyki z perspektywy dziecka i jego rodziny. Ramy teoretyczne stanowić będzie podejście transakcyjne, interpersonalne i fenomenologiczne do ludzkiego rozwoju i jego zaburzeń. Przeanalizujemy podstawowe modele teoretyczne rozwoju, jak również czynniki ryzyka zaburzeń rozwoju i mechanizmy chroniące rozwój (biologiczne, psychologiczne, społeczne i kulturowe). Omówimy wybrane zagadnienia z psychopatologii wczesnego rozwoju na tle klasyfikacji opracowanej przez grupę Zero to Three. W trakcie zajęć analizować będziemy również materiał kliniczny oraz wykonywać różnego typu zadania praktyczne.

Nakład czasu: udział w zajęciach 30 godzin. Przygotowanie do zajęć i wykonanie zadania śródsemestralnego – 45 godzin. Przygotowanie do kolokwium – 15 godzin. Łącznie- 90 godzin

Literatura:

• Bornstein, M. (2009). Cross-cultural perspectives on parenting.

http://e-book.lib.sjtu.edu.cn/iupsys/Proc/Bruss2/bpv2ch17.htm

• Hatzinikolaou, K., & Murray, L. (2010). Infant sensitivity to negative maternal emotional shifts: Effects of infant sex, maternal postnatal depression, and interactive style. Infant Mental Health Journal, 31(5), 591-610. doi:10.1002/imhj.20265

• Infant Mental Health Journal 2005, vol.26, 6, Sekcja specjalna “Angels in the Nursery”, 503-532

• Klasyfikacja Diagnostyczna DC:0-3R. Wydanie poprawione. Oficyna Wydawnicza Fundament, Warszawa 2007 (fragmenty)

• Klasyfikacja Diagnostyczna DC:0-3R. Opisy kliniczne dzieci oraz ich rodzin. Oficyna Wydawnicza Fundament, Warszawa 2013 (fragmenty)

• Kmita G., Kaczmarek T. (red). (2004). Wczesna interwencja. Miejsce psychologa w opiece nad maŁym dzieckiem i jego rodziną. Zeszyty Sekcji Psychologii Klinicznej Dziecka Polskiego Towarzystwa Psychologicznego (Nr 2). Warszawa: Wydawnictwo EMU - rozdział D.Senator, rozdział G.Kmity

• Kmita G. (2007) (red.) Małe dziecko i jego rodzina. Z teorii i praktyki wczesnej interwencji psychologicznej. Zeszyty Sekcji Psychologii Klinicznej Dziecka PTP, nr 5, Warszawa: Wydawnictwo EMU - rozdział K. Szymańskiej, rozdział C. Trevarthena, rozdział J. Hawthorne-Amick oraz rozdział M. Dąbrowskiej

• Kmita G. (2011). Psychoterapia i niemowlęta. W: L. Grzesiuk, H. Suszek (red.), Psychoterapia. Problemy pacjentów (s. 339–360). Warszawa: Eneteia.

• Kmita G. (2013). Od zaciekawienia do zaangażowania...Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, rozdział 3 i 4

• Rafferty, Y., Griffin, K. W., & Robokos, D. (2010). Maternal depression and parental distress among families in the Early Head Start Research and Evaluation Project: Risk factors within the family setting. Infant Mental Health Journal, 31(5), 543-569. doi:10.1002/imhj.20271

• Shonkoff, J.P., Phillips, D.A. (red.). (2000). From Neurons to Neighborhoods: The Science of Early Childhood Development. National Research Council and Institute of Medicine, Committee on Integrating the Science of Early Childhood Development, Board on Children, Youth, and Families, Commission on Behavioral and Social Sciences and Education. Washington, D.C.: National Academy Press. (strony: 39-56, 182-218)

• Stern, D.N. (2000). The Interpersonal World of the Infant...(II wydanie)- fragmenty

• Święcicka M., Zalewska M. (red) (2005). Problematyka kontaktu w diagnozie i terapii dzieci. Zeszyty Sekcji Psychologii Klinicznej Dziecka Polskiego Towarzystwa Psychologicznego (Nr 3). Warszawa:Wydawnictwo EMU – rozdział D. Senator, rozdział G. Kmity

• Zeanah,Jr. Ch.H. (red.). (2000) Handbook of Infant Mental Health (wyd.2), New York: The Guilford Press. -Rozdziały: 1 (s.3-19) i 3 (s.37-59)

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.