Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Psychologia zdrowia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2500-PL-PS-OB3L-4 Kod Erasmus / ISCED: 14.4 / (0313) Psychologia
Nazwa przedmiotu: Psychologia zdrowia
Jednostka: Wydział Psychologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem zajęć realizowanych w ramach bloku „Psychologia zdrowia” (wykład 30h i seminarium 15h) jest omówienie podstawowych zagadnień z zakresu psychologii zdrowia i rehabilitacji, w tym:

- koncepcji teoretycznych, definicji i modeli zdrowia, choroby oraz niepełnosprawności,

- wpływu czynników psychospołecznych, w tym zwłaszcza stresu, na prozdrowotne funkcjonowanie człowieka oraz przystosowanie i radzenie sobie w sytuacji choroby i niepełnosprawności,

- funkcjonowania zawodowego psychologa w systemie opieki zdrowotnej, a także w innych obszarach życia społecznego, w których przydatna jest wiedza z zakresu psychologii zdrowia,

- sytuacji psychologicznej osób chorujących somatycznie i osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności.

Zajęcia będą służyć również rozwijaniu kompetencji i umiejętności związanych z tworzeniem oraz ewaluacją programów w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia.

Efekty uczenia się:

Wiedza (student wie/zna):

Student posiada wiedzę na temat sposobów definiowania, koncepcji teoretycznych i modeli zdrowia, choroby oraz niepełnosprawności.

Student posiada wiedzę na temat wpływu czynników psychospołecznych (w tym stresu) na prozdrowotne funkcjonowanie człowieka. Potrafi wskazać mechanizmy warunkujące adaptację do choroby lub niepełnosprawności. (K_W04, K_W08, K_W09, K_W10, K_W11)

Student posiada wiedzę na temat czynników psychologicznych, społecznych i kulturowych warunkujących funkcjonowanie człowieka w sytuacji choroby lub niepełnosprawności. (K_W08, K_W09, K_W10, K_W11)

Student zna obszary zastosowania psychologii w medycynie, promocji zdrowia i szeroko rozumianej rehabilitacji oraz współczesne kierunki badań naukowych w tym zakresie. (K_W01)

Student zna kierunki i metody badań naukowych prowadzonych w obszarze psychologii zdrowia i rehabilitacji. (K_W12)

Umiejętności (student umie):

Student posiada umiejętności analizowania i planowania badań naukowych według nowoczesnych standardów w zakresie psychologii zdrowia i rehabilitacji, a także zgodnie z zasadami etyki. (K_U03, K_U04, K_U05, K_U07)

Student umie dostrzec związek między posiadaniem wiedzy psychologicznej a efektywnością procesu komunikowania i współpracy z pacjentem chorym somatycznie lub osobą z niepełnosprawnością. (K_U01).

Kompetencje społeczne (student potrafi):

Student dostrzega konieczność indywidualnego podejścia do diagnozy sytuacji osób chorych i z niepełnosprawnością. (K_K01)

Student potrafi zaplanować działania promujące zdrowy styl życia, kształtujące pozytywny i złożony obraz osób z niepełnosprawnością, a także zaplanować weryfikację naukową efektów podejmowanych w tym zakresie działań. (K_K03)

Student ma świadomość konieczności stosowania standardów etycznych oraz metodologicznych w działaniach naukowych oraz popularyzatorskich.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Kamilla Bargiel-Matusiewicz, Joanna Kowalska
Prowadzący grup: Urszula Barańczuk, Kamilla Bargiel-Matusiewicz, Agnieszka Burnos, Małgorzata Dragan, Rafał Dziurla, Rafał Kawa, Joanna Kowalska, Daniel Pankowski, Piotr Tomaszewski, Andrzej Wiśniewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Pełny opis:

Wykład:

Celem zajęć realizowanych w ramach bloku „Psychologia zdrowia” (wykład 30h i seminarium 15h) jest omówienie podstawowych zagadnień z zakresu psychologii zdrowia i rehabilitacji, w tym:

- koncepcji teoretycznych, definicji i modeli zdrowia, choroby oraz niepełnosprawności,

- wpływu czynników psychospołecznych, w tym zwłaszcza stresu, na prozdrowotne funkcjonowanie człowieka oraz przystosowanie i radzenie sobie w sytuacji choroby i niepełnosprawności,

- funkcjonowania zawodowego psychologa w systemie opieki zdrowotnej i zasad współdziałania z innymi profesjonalistami, (lekarzami, fizjoterapeutami itd.), a także w innych obszarach życia społecznego, w których przydatna jest wiedza z zakresu psychologii zdrowia (np. promocja zdrowia w systemie oświaty; działania prewencji i promocji zdrowia podejmowane przez pracodawców, samorząd terytorialny i inne instytucje oraz organizacje pozarządowe),

- sytuacji psychologicznej osób chorujących somatycznie i osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności.

Przedstawiona zostanie sytuacja psychologiczna osób chorujących somatycznie (w tym przewlekle) i osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności.

Zajęcia będą służyć również rozwijaniu kompetencji i umiejętności związanych z tworzeniem oraz ewaluacją programów w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia.

Seminarium:

Zajęcia są uzupełnieniem treści wykładu. Ich celem jest zapoznanie studentów z obszarami badań w zakresie psychologii zdrowia i rehabilitacji, rozwijaniem umiejętności krytycznej analizy wyników i wniosków płynących z tych badań a także wskazanie możliwości wykorzystania ich w planowaniu i projektowaniu oraz ewaluacji działaniach psychoprofilaktycznych.

Uwagi:

Wykłady rozpoczną się 25-go lutego

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-21 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Kamilla Bargiel-Matusiewicz, Rafał Kawa
Prowadzący grup: Rafał Dziurla, Rafał Kawa, Joanna Kowalska, Daniel Pankowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Pełny opis:

Wykład:

Celem zajęć realizowanych w ramach bloku „Psychologia zdrowia” (wykład 30h i seminarium 15h) jest omówienie podstawowych zagadnień z zakresu psychologii zdrowia i rehabilitacji, w tym:

- koncepcji teoretycznych, definicji i modeli zdrowia, choroby oraz niepełnosprawności,

- wpływu czynników psychospołecznych, w tym zwłaszcza stresu, na prozdrowotne funkcjonowanie człowieka oraz przystosowanie i radzenie sobie w sytuacji choroby i niepełnosprawności,

- funkcjonowania zawodowego psychologa w systemie opieki zdrowotnej i zasad współdziałania z innymi profesjonalistami, (lekarzami, fizjoterapeutami itd.), a także w innych obszarach życia społecznego, w których przydatna jest wiedza z zakresu psychologii zdrowia (np. promocja zdrowia w systemie oświaty; działania prewencji i promocji zdrowia podejmowane przez pracodawców, samorząd terytorialny i inne instytucje oraz organizacje pozarządowe),

- sytuacji psychologicznej osób chorujących somatycznie i osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności.

Przedstawiona zostanie sytuacja psychologiczna osób chorujących somatycznie (w tym przewlekle) i osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności.

Zajęcia będą służyć również rozwijaniu kompetencji i umiejętności związanych z tworzeniem oraz ewaluacją programów w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia.

Seminarium:

Zajęcia są uzupełnieniem treści wykładu. Ich celem jest zapoznanie studentów z obszarami badań w zakresie psychologii zdrowia i rehabilitacji, rozwijaniem umiejętności krytycznej analizy wyników i wniosków płynących z tych badań a także wskazanie możliwości wykorzystania ich w planowaniu i projektowaniu oraz ewaluacji działaniach psychoprofilaktycznych.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.