Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Etyka zawodu psychologa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2500-PL-PS-OB4Z-1
Kod Erasmus / ISCED: 14.4 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0313) Psychologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Etyka zawodu psychologa
Jednostka: Wydział Psychologii
Grupy: Zajęcia obligatoryjne
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Zaliczenie III roku studiów

Skrócony opis:

Celem kursu jest zapoznanie studentów z problemami etycznymi pojawiającymi się we współczesnej psychologii. Niezależnie od ukończonej specjalizacji i od miejsca, w którym wykonuje się zawód - dylematy etyczne będą się pojawiać, a psycholog będzie musiał podejmować związane z nimi decyzje. Wykład ma na celu zapoznanie studentów z obowiązującymi w psychologii standardami etycznymi oraz wskazaniem ich zastosowań w konkretnych sytuacjach zawodowych. Zawarte w wykładzie informacje mają stanowić rodzaj przewodnika, który wspomoże przyszłych psychologów w rozwiązywaniu problemów etycznych, z którymi się zetkną.

Pełny opis:
Efekty uczenia się:

Wiedza:

Znajomośc zasad funkcjonowania zawodów zaufania publicznego

Znajomość standardów pracy psychologa w różnych dziedzinach działalności.

Znajomośc zasad i meotd rozwiązywania dylematów etycznych

Umiejętności:

Wrażliwość na pojawiające się w praktyce psychologicznej dylematy etyczne

Umiejętność wskazania zagrożonych wartości

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Zuzanna Toeplitz
Prowadzący grup: Zuzanna Toeplitz, Małgorzata Toeplitz-Winiewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Pełny opis:

Celem kursu jest zapoznanie studentów z problemami etycznymi pojawiającymi się we współczesnej psychologii. Niezależnie od ukończonej specjalizacji i od miejsca, w którym wykonuje się zawód - dylematy etyczne są nieodłączną częścią tej profesji, a psycholog będzie musiał podejmować związane z nimi decyzje. Wykład ma na celu zapoznanie studentów z obowiązującymi w psychologii standardami etycznymi oraz wskazaniem ich zastosowań w konkretnych sytuacjach zawodowych. Zawarte w wykładzie informacje mają stanowić rodzaj przewodnika, który wspomoże przyszłych psychologów w rozwiązywaniu problemów etycznych, z którymi się zetkną.

Literatura:

Brzeziński, j. Chyrowicz, B., Toeplitz, Z. Toeplitz-Winiewska M. (2017) Etyka zawodu psychologa. Warszawa: PWN

Brzeziński, J. Oleś, P. (2021) O psychologii i psychologach. Miedzy uniwersytetem a praktyką społeczną. Warszawa: PWN

Danielewicz, D. Rola, J. (2017) Stare dylematy i nowe wyzwania w psychoterapii. Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Zuzanna Toeplitz
Prowadzący grup: Zuzanna Toeplitz, Małgorzata Toeplitz-Winiewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Pełny opis:

Celem kursu jest zapoznanie studentów z problemami etycznymi pojawiającymi się we współczesnej psychologii. Niezależnie od ukończonej specjalizacji i od miejsca, w którym wykonuje się zawód - dylematy etyczne są nieodłączną częścią tej profesji, a psycholog będzie musiał podejmować związane z nimi decyzje. Wykład ma na celu zapoznanie studentów z obowiązującymi w psychologii standardami etycznymi oraz wskazaniem ich zastosowań w konkretnych sytuacjach zawodowych. Zawarte w wykładzie informacje mają stanowić rodzaj przewodnika, który wspomoże przyszłych psychologów w rozwiązywaniu problemów etycznych, z którymi się zetkną.

Literatura:

Brzeziński, j. Chyrowicz, B., Toeplitz, Z. Toeplitz-Winiewska M. (2017) Etyka zawodu psychologa. Warszawa: PWN

Brzeziński, J. Oleś, P. (2021) O psychologii i psychologach. Miedzy uniwersytetem a praktyką społeczną. Warszawa: PWN

Danielewicz, D. Rola, J. (2017) Stare dylematy i nowe wyzwania w psychoterapii. Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-2b06adb1e (2024-03-27)