Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Third Variables: Mediation and Moderation

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2500-PL-PS-SP15-11
Kod Erasmus / ISCED: 14.4 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0313) Psychologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Third Variables: Mediation and Moderation
Jednostka: Wydział Psychologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Założenia (opisowo):

spec 315

Skrócony opis: (tylko po angielsku)

Both mediation and moderation analysis check how a third variable fit the relationship between the independent and dependent variable. While mediation analysis allows for discovering mechanisms underlying this association, moderation analysis allows for identifying boundary conditions for its occurrence.

This course aims to introduce students to mediation, moderation, and moderated mediation analysis.

Efekty uczenia się: (tylko po angielsku)

Students will learn how to conduct and interpret mediation, moderation, and mediated moderation analysis. Participants will gain familiarity with the PROCESS macro (Hayes, 2022) applied both in SPSS and R.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Paulina Górska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Pełny opis: (tylko po angielsku)

Both mediation and moderation analysis check how a third variable fit the relationship between the independent and dependent variable. While mediation analysis allows for discovering mechanisms underlying this association, moderation analysis allows for identifying boundary conditions for its occurrence.

This course aims to introduce students to mediation, moderation, and moderated mediation analysis. Throughout the consecutive classes, participants will be presented with different moderation, mediation, and conditional process models. The classes would involve a combination of lectures and lab sessions focusing on the estimation and interpretation of the gradually introduced models. The analyses would be performed with Hayes’ (2022) PROCESS macro, both in R and SPSS.

Literatura: (tylko po angielsku)

Main textbook: Hayes, A. F. (2022). Introduction to mediation, moderation, and conditional process analysis. The Guilford Press.

Further readings specified per class - see course topics

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Paulina Górska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Pełny opis: (tylko po angielsku)

Both mediation and moderation analysis check how a third variable fit the relationship between the independent and dependent variable. While mediation analysis allows for discovering mechanisms underlying this association, moderation analysis allows for identifying boundary conditions for its occurrence.

This course aims to introduce students to mediation, moderation, and moderated mediation analysis. Throughout the consecutive classes, participants will be presented with different moderation, mediation, and conditional process models. The classes would involve a combination of lectures and lab sessions focusing on the estimation and interpretation of the gradually introduced models. The analyses would be performed with Hayes’ (2022) PROCESS macro, both in R and SPSS.

Literatura: (tylko po angielsku)

Main textbook: Hayes, A. F. (2022). Introduction to mediation, moderation, and conditional process analysis. The Guilford Press.

Further readings specified per class - see course topics

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-7ba4b2847 (2024-06-12)