Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Elementy prawa pracy

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2500-PL-PS-SP3-O2
Kod Erasmus / ISCED: 14.4 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0313) Psychologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Elementy prawa pracy
Jednostka: Wydział Psychologii
Grupy: Psychologia organizacji i pracy
Strona przedmiotu: http://spop.uw.edu.pl/
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Założenia (opisowo):

Kurs obowiązkowy dla specjalizacji Psychologia Organizacji i Pracy na IV roku studiów.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami prawa pracy. Dla wielu studentów specjalizacji psychologii organizacji pracy praktyczna znajomość prawa pracy będzie nieodzownym elementem ich przyszłej pracy zawodowej.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu seminarium student powinien zinterpretować podstawowe przepisy kodeksu pracy a także w prawidłowy sposób posługiwać się komentarzami do prawa pracy. Bez problemu powinien rozróżniać rodzaje umów o pracę, znać najczęstsze błędy popełniane przy zawieraniu stosunku pracy i wiedzieć jak ich uniknąć. Znać obowiązki pracodawcy i pracownika. Dzięki zdobytej wiedzy powinien samodzielnie rozwiązywać problemy, które mogą pojawić się po nawiązaniu przez niego stosunku pracy.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Czarnota-Bojarska
Prowadzący grup: Anna Szewczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Pełny opis:

Zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami prawa pracy. Dla wielu studentów specjalizacji psychologii organizacji pracy praktyczna znajomość prawa pracy będzie nieodzownym elementem ich przyszłej pracy zawodowej.

Literatura:

L. Florek, Prawo pracy, C.H. Beck Warszawa 2017 r.

M. Barzycka-Banaszczyk, Prawo pracy, C.H. Beck Warszawa 2017 r.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-03d50b88b (2024-02-19)