Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zaburzenia rozwoju dziecka. Cz. I. - perspektywa relacyjna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2500-PL-PS-SP302-01 Kod Erasmus / ISCED: 14.4 / (0313) Psychologia
Nazwa przedmiotu: Zaburzenia rozwoju dziecka. Cz. I. - perspektywa relacyjna
Jednostka: Wydział Psychologii
Grupy: Psychologia kliniczna dziecka i rodziny
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski
Kierunek podstawowy MISMaP:

psychologia

Założenia (opisowo):

Specjalizacja kliniczna dziecka i rodziny; studenci IV i V roku z innych specjalizacji

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Wykład wprowadza w problematykę psychologii klinicznej dziecka jako dyscypliny teoretycznej i stosowanej. W toku wykładu zostaną przedstawione wybrane teorie rozwoju zaburzeń u dzieci i młodzieży. Punktem odniesienia będzie podejście relacyjne, uwzględniające mechanizmy rozwoju i zaburzeń w kontekście związków interpersonalnych oraz wewnątrzpsychicznych. Zostaną zaprezentowane dwa aktualne systemy klasyfikacji zaburzeń psychicznych – DSM-V oraz PDM. Obraz kliniczny zaburzeń będzie ilustrowany studiami klinicznymi dzieci i ich rodziców.

Pełny opis:
Efekty uczenia się:

Wiedza. Student:

– Posługuje się wiedzą na temat rozwoju w ujęciu różnych teorii

– Zna systemy klasyfikacji zaburzeń psychicznych w psychologii klinicznej dziecka

Postawy. Student:

– Poznaje trudności związane z diagnozą i opisem funkcjonowania dziecka, jego rodziców, jak też ich relacji

Umiejętności. Student:

– Potrafi dokonać porównania różnych teorii, które opisują rozwój i powstawanie zaburzeń dziecka w jego relacji z opiekunami

– Rozpoznaje zaburzenia rozwoju, wyjaśnia mechanizm zaburzenia, posługuje się wiedzą teoretyczną

Praktyki zawodowe:

Brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Katarzyna Schier
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Pełny opis:

"

Wykład wprowadza w problematykę psychologii klinicznej dziecka jako dyscypliny teoretycznej i stosowanej. W toku wykładu zostaną przedstawione wybrane teorie rozwoju zaburzeń u dzieci i młodzieży. Punktem odniesienia będzie podejście relacyjne, uwzględniające mechanizmy rozwoju i zaburzeń w kontekście związków interpersonalnych oraz wewnątrzpsychicznych. Zostaną zaprezentowane dwa aktualne systemy klasyfikacji zaburzeń psychicznych – DSM-5 oraz PDM-2. Materiał teoretyczny będzie ilustrowany studiami klinicznymi dzieci i ich rodziców."

Literatura:

"Allen, J. G., Fonagy, P., Beteman, A.W. (2014), Mentalizowanie w praktyce klinicznej. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego (wybrane rozdziały).

Bowlby, J. (1969/2007). Przywiązanie. (rozdz. 14 i 15, s. 299-364). Warszawa: PWN.

Erikson, E. (1963/1996). Dzieciństwo i społeczeństwo (rozdz. 7, s. 257-287). Poznań: Dom Wydawniczy Rebis.

Greenspan, S. (2000). Rozwój umysłu. Emocjonalne podstawy inteligencji (rozdz. 2, 3 i 4, s. 55-134). Poznań: Dom Wydawniczy Rebis.

Holmes, G. (2005). John Bowlby (rozdz. 3, s. 103-137). Gdańsk: GWP.

Kościelska, M. (1999). Psychologia kliniczna dziecka. W: J. Strelau (red), Psychologia. Podręcznik akademicki, tom 3. (s. 623-662).Gdańsk: GWP.

Schier, K. (2005). Bez tchu i bez słowa. Więź psychiczna i regulacja emocji u osób chorych na astmę oskrzelową (rozdział 1, s. 15-50). Gdańsk: GWP.

Schier, K. (2009). Piękne brzydactwo. Psychologiczna problematyka obrazu ciała i jego zaburzeń. (rozdz. 1, s. 10-49). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Schier, K. (2019). Dorosłe dzieci. Psychologiczna problematyka odwrócenia ról w rodzinie. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Schier, K. (2020), (red.), Samotne ciało. Doświadczanie cielesności przez dzieci i ich rodziców. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Smykowski, B. (2007). Poczucie intymności a proces formowania tożsamości. W: M. Baisert (red). Seksualność w cyklu życia człowieka. Warszawa: PWN.

Wąs, M. (2009). Obraz ciała u dzieci i młodzieży a postępy procesu separacji-indywiduacji. W: K. Schier (red.), Zapisane w ciele. Związek ciało – psychika u dzieci i rodziców. (s. 19-35). Warszawa: Wydawnictwo Emu."

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Grażyna Kmita
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Pełny opis:

Wykład wprowadza studentów w problematykę psychologii klinicznej dziecka jako dyscypliny teoretycznej i stosowanej. W toku wykładu zostaną przedstawione wybrane teorie wyjaśniające mechanizmy patologizacji rozwoju i powstawania zaburzeń psychicznych u dzieci i młodzieży. Naszym celem będzie próba lepszego zrozumienia funkcjonowania dzieci i młodzieży z problemami klinicznymi i ich rodzin. Punktem odniesienia będzie podejście relacyjne, kontekstualne, odwołujące się do złożonych zależności pomiędzy czynnikami natury biologicznej i środowiskowej, interpersonalnymi i intrapsychicznymi, w kontekście własnej aktywności podmiotu. Zostaną zaprezentowane różne systemy klasyfikacji zaburzeń psychicznych, ICD-10, DSM-5, PDM-2 oraz DC: 0-5. Materiał teoretyczny będzie ilustrowany studiami klinicznymi dzieci i ich rodziców.

Literatura:

Lektura obowiązkowa:

Białecka-Pikul, M. (2011). Psychopatologia rozwojowa jako dziedzina badań nad rozwojem atypowym. Psychologia Rozwojowa. 16(3), 15-25.

Bowlby, J. (1969/2007). Przywiązanie. (rozdz. 14 i 15, s. 299-364). Warszawa: PWN.

Grzegorzewska, I., Cierpiałkowska, L., Borkowska, A. (red.) (2020). Psychologia kliniczna dzieci i młodzieży. PWN, rozdziały: 2, 4, 32, 33

Kmita G. (2013). Od zaciekawienia do zaangażowania. O rozwoju samoregulacji w interakcjach z rodzicami niemowląt urodzonych skrajnie wcześnie, przedwcześnie i o czasie. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego - rozdziały 2 i 3

Kościelska, M. (1999). Psychologia kliniczna dziecka. W: J. Strelau (red), Psychologia. Podręcznik akademicki, tom 3. (s. 623-662).Gdańsk: GWP.

Lubiewska, K. (2019). Przywiązanie. W kontekście wrażliwości rodzicielskiej, socjalizacji i wpływów kulturowych. Warszawa: PWN, rozdziały: 2, 3, 4 oraz Załącznik 2.

Schier, K. (2005). Bez tchu i bez słowa. Więź psychiczna i regulacja emocji u osób chorych na astmę oskrzelową (rozdział 1, s. 15-50). Gdańsk: GWP.

Schier, K. (2009). Piękne brzydactwo. Psychologiczna problematyka obrazu ciała i jego zaburzeń. (rozdz. 1, s. 10-49). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar

Święcicka, M. (red.) (2018). W relacji. Studia z psychologii klinicznej dziecka 30 lat później. Warszawa: Wydawnictwo Paradygmat.

Lektura dodatkowa:

Allen, J. G., Fonagy, P., Bateman, A.W. (2014), Mentalizowanie w praktyce klinicznej. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego (wybrane rozdziały).

Erikson, E. (1963/1996). Dzieciństwo i społeczeństwo (rozdz. 7, s. 257-287). Poznań: Dom Wydawniczy Rebis.

Schier, K. (2019). Dorosłe dzieci. Psychologiczna problematyka odwrócenia ról w rodzinie. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Trevarthen, C. (2007). Podstawy intersubiektywności niemowląt. W: G. Kmita (red.), Małe dziecko i jego rodzina. Z teorii i praktyki wczesnej interwencji psychologicznej (s. 27–46). Warszawa: Wydawnictwo Emu.

Ponadto wybrane teksty w języku angielskim zostaną udostępnione studentom jako lektura dodatkowa.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.