Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ćwiczenia z psychologii klinicznej dziecka i rodziny cz. I

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2500-PL-PS-SP302-08 Kod Erasmus / ISCED: 14.4 / (0313) Psychologia
Nazwa przedmiotu: Ćwiczenia z psychologii klinicznej dziecka i rodziny cz. I
Jednostka: Wydział Psychologii
Grupy: Psychologia kliniczna dziecka i rodziny
Punkty ECTS i inne: 5.00
Język prowadzenia: polski
Kierunek podstawowy MISMaP:

psychologia

Skrócony opis:

Zajęcia polegają na udziale studentów w pracy diagnostycznej i terapeutycznej z dziećmi oraz rodzinami. Zajęcia przeznaczone są wyłącznie dla studentów piątego roku specjalizacji psychologii klinicznej dziecka i rodziny. Student powinien posiadać zaawansowaną wiedzę z zakresu psychopatologii rozwoju i psychologii klinicznej dziecka i rodziny.

Pełny opis:

Zajęcia mają na celu nauczenie studentów przekładania wiedzy teoretycznej na praktykę kliniczną. Studenci biorą bezpośredni udział albo w pracy klinicznej z dzieckiem i jego rodzicami albo w terapii rodzin, w zależności od wybranej grupy. Student ma możliwość zapisania się do jednej z czterech grup: 1) terapia rodzin ( dr Szymon Chrząstowski) 2) terapeutyczne zajęcia grupowe dla dzieci w wieku przedszkolnym i ich rodziców (dr hab. Grażyna Kmita), 3) diagnoza i terapia dzieci z chorobami układu nerwowego i zaburzeniami neurorozwojowymi (prof. Agnieszka Maryniak),

Prowadzący zajęcia przygotowuje studentów teoretycznie do tej pracy, pokazując możliwości wykorzystania wiedzy psychologicznej (zdobytej podczas wcześniejszych etapów studiów oraz nowo poznanej) do rozwiązywania problemów pacjentów. Studenci mają okazję nawiązania kontaktu psychologicznego z pacjentami oraz zastosowania w praktyce metod diagnozy dzieci/rodzin. Mają także okazję obserwacji procesu diagnozy i terapii dzieci/rodzin w toku kontaktów z psychologiem.

Nakład czasu. Uczestnictwo w zajęciach 60 godz. Przygotowanie protokołów obserwacji 30 godz. Czytanie literatury 30 godz. Pisemna praca zaliczeniowa, 20 godz.

Literatura:

Grupa dr S. Chrzastowskiego

Bogacz, J. (2000). Procesy reflektujące w kontekście leczenia psychiatrycznego. Psychoterapia, 114, 33-40.

Chrząstowski, S. (2014). Poza schematem. Warszawa: Wydawnictwo Paradygmat.

Crane, D.R. (2002). Podstawy terapii małżeństw. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

de Barbaro, B. (1997). Dzieje terapeuty rodzinnego. Znak, 10, 28-37.

de Barbaro, M., de Barbaro B. (1999). Tom Andersen i jego koncepcja Teamu Reflektującego.Psychoterapia, 4, 65-75.

Literatura dodatkowa:

Dattilio F. (red.) (1998). Case Studies in Couple and Family Therapy. The Guilford Press.

Grupa dr hab. G. Kmity

Landreth, G. L. (2012). Play Therapy. The Art of the Relationship. 3rd ed. Hoboken: Taylor and Francis - wybrane rozdziały

Grzesiuk ,L., Suszek, H. (red.). (2011). Psychoterapia. Problemy Pacjentów. Podręcznik akademicki. Wydanie I,Warszawa, Wydawnictwo Eneteia - część V "Psychoterapia dzieci i ich rodzin", s. 339-416

Kmita G. (2013). Od zaciekawienia do zaangażowania. O rozwoju samoregulacji w interakcjach z rodzicami niemowląt urodzonych skrajnie wcześnie, przedwcześnie i o czasie. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego - rozdziały 2, 3, 4

Meldrum, B. (2005). Attachment theory and play therapy:Linking theory with practice. British Journal of Play Therapy, 1(3), 26-34.

Święcicka, M., Zalewska, M. (red.) (2005). Problematyka kontaktu w diagnozie i terapii dzieci. Zeszyty Sekcji Psychologii Klinicznej Dziecka, t.3.Warszawa: Emu.

Zalewska, M. (red.) (2008). Zaburzenia rozwoju dziecka z perspektywy relacji. Zeszyty Sekcji Psychologii Klinicznej Dziecka, t.6.Warszawa: Emu.

Grupa prof. A. Maryniak

Maryniak, A. (2004). Dzieci z guzami móżdżku: udział móżdżku w regulacji procesów poznawczych i emocjonalnych. Warszawa: Emu

Efekty uczenia się:

wiedza:

-student wyjaśnia mechanizmy zaburzeń dziecka/ rodziny odwołując się do teorii psychopatologii

- wykazuje znajomość podstaw teoretycznych podstawowych metod diagnozy stosowanych w psychologii klinicznej dziecka i rodziny

- wykazuje znajomość zasad nawiązywania kontaktu klinicznego z dzieckiem i jego rodzicami/ rodziną/ parą

- wykazuje znajomość zasad etycznych obowiązujących w pracy klinicznej z dzieckiem i jego rodzicami/ terapii rodzin.

umiejętności:

-student potrafi prawidłowo przeprowadzić obserwację psychologiczną zachowania dziecka: wyodrębnia istotne zachowania i nadaje im znaczenie w terminach teorii psychologicznej;

- student potrafi przygotować plan rozmowy terapeutycznej z rodzicami dziecka

- student potrafi zaplanować badanie diagnostyczne dziecka

- student potrafi nawiązać kontakt z rodziną

- student potrafi zaplanować ramowy przebieg psychoterapii oraz podstawowe, rodzinne interwencje terapeutyczne,

- student posługuje się podstawowymi rodzinnymi interwencjami terapeutycznymi i potrafi uzasadnić ich użycie, w sposób konstruktywny i krytyczny analizuje przebieg terapii

- student potrafi rozpoznać mechanizmy powstawania i utrzymywania się problemów klinicznych,

- student potrafi zidentyfikować zjawiska zachodzące w relacji klient-terapeuta

Metody i kryteria oceniania:

Szczegółowe kryteria zostaną przedstawione przez prowadzących poszczególne grupy na pierwszych zajęciach. Obecność na zajęciach jest obowiązkowa.

Grupa 1:

Przygotowanie pisemnej pracy teoretycznej: wymyślonego stenogramu sesji terapeutycznej.

Przygotowanie studium przypadku poświęconego opisowi wybranej przez siebie rodziny, w której terapii się uczestniczyło, jako ko-terapeuta.

Grupy 2-4:

Przygotowanie pisemnych protokołów z obserwacji oraz końcowej pracy pisemnej - 70%

Przygotowanie analizy materiału wideo do dyskusji - 20%

Przygotowanie krótkiego omówienia literatury - 10%

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Szymon Chrząstowski, Grażyna Kmita, Agnieszka Maryniak, Małgorzata Święcicka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Szymon Chrząstowski, Grażyna Kmita, Agnieszka Maryniak, Małgorzata Woźniak-Prus
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.