Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Obserwacja dziecka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2500-PL-PS-SP302-12
Kod Erasmus / ISCED: 14.4 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0313) Psychologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Obserwacja dziecka
Jednostka: Wydział Psychologii
Grupy: Psychologia kliniczna dziecka i rodziny
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Wymagana jest znajomość psychologii rozwojowej oraz psychopatologii.


Kryteria naboru: pierwszeństwo specjalizacja kliniczna dziecka, a potem

4 i 5 rok według kolejności zapisów

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Zajęcia mają charakter podstawowego szkolenia w zakresie obserwacji niemowląt i małych dzieci. Studenci mają zapoznać się z obserwacją jako metodą badawczą i diagnostyczną. Na zajęciach uczestnicy kursu omawiają obserwacje, które sami przygotowują, analizują nagrania i protokoły obserwacyjne, czytają literaturę z zakresu psychologii rozwojowej i klinicznej niemowląt oraz małych dzieci.

Efekty uczenia się:

Umiejętność analizowania protokołów obserwacyjnych z perspektywy wybranych teorii psychologii klinicznej dziecka

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Diana Senator
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Pełny opis:

Studenci zapoznają się z obserwacją jako metodą badawczą i diagnostyczną. Na zajęciach uczestnicy kursu omawiają protokoły obserwacyjne oraz czytają literaturę z zakresu psychologii rozwojowej i klinicznej niemowląt oraz dzieci. Studenci uczą się jak wykorzystywać wiedzę w praktyce.

Literatura:

ICD-10 / ICD-11

DC:0-5 Klasyfikacja diagnostyczna zaburzeń psychicznych i rozwojowych okresu niemowlęctwa i wczesnego dzieciństwa (2016). Zero to Three.

Engel-Bernatowicz, A. (2005). Diagnosta jako instrument własnej pracy. W: K. Stemplewska-Żakowicz, K. Krejtz (red.) Wywiad psychologiczny. Tom 2. Wywiad jako spotkanie z człowiekiem, (str. 240-269). Warszawa: PTP.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-2b06adb1e (2024-03-27)