Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Problematyka krzywdzenia dziecka w rodzinie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2500-PL-PS-SP302-19 Kod Erasmus / ISCED: 14.4 / (0313) Psychologia
Nazwa przedmiotu: Problematyka krzywdzenia dziecka w rodzinie
Jednostka: Wydział Psychologii
Grupy: Psychologia kliniczna dziecka i rodziny
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Założenia (opisowo):

Kryteria naboru:

Zajęcia otwarte dla studentów psychologii, pierwszeństwo dla studentów specjalizacji

Skrócony opis:

Celem zajęć jest uwrażliwienie na zjawisko krzywdzenia dziecka w rodzinie i zapoznanie studentów z wiedzą na temat przemocy w rodzinie, obejmującą zagadnienia rozpowszechnienia i rodzajów przemocy, bieżących i długoterminowych skutków medycznych i psychologicznych, mechanizmów przemocy w rodzinie, identyfikacji rodzin, w których ma miejsce przemoc oraz dzieci – ofiar przemocy w rodzinie, jak również rodzajów interwencji psychologicznych i ich skuteczności.

Efekty uczenia się:

Wiedza i zrozumienie. Student:

- Definiuje i dyskutuje pojęcie przemocy w rodzinie

- Wymienia rodzaje przemocy, typy sprawców, czynniki ryzyka stosowania przemocy w rodzinie, przejawy doznawania przemocy przez dziecko

- Wymienia i omawia poszczególne fazy cyklu przemocy w rodzinie oraz cechy i reguły funkcjonowania rodzin, w których ma miejsce przemoc (w tym omawia specyfikę funkcjonowania rodzin kazirodczych)

- Wymienia możliwe konsekwencje doświadczania przemocy w rodzinie

- Opisuje podstawowe założenia interwencji kryzysowej i terapii osób po doświadczeniu przemocy w rodzinie

Postawy. Student:

- Dostrzega problem społeczny, jakim jest przemoc w rodzinie oraz dyskutuje potrzebę psychologicznej pomocy ofiarom przemocy w rodzinie

Umiejętności. Student:

- Identyfikuje przejawy przemocy wobec dziecka i specyficzne cechy rodzin, w których ma miejsce przemoc

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grażyna Kmita
Prowadzący grup: Małgorzata Dragan
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Literatura (wybrane rozdziały):

Beisert, M. (2004). Kazirodztwo. Rodzice w roli sprawców. Warszawa: Scholar.

Berent, D., Florkowski, A., Gałecki, P. (2012). Przeniesiony zespół Münchausena. Dziecko Krzywdzone, 2, 95-103.

Bilska, E., Bulenda, T., Pospiszyl, I. (1999). Razem przeciw przemocy. Warszawa: „Żak”.

Dragan, M., Hardt, J. (2009). Negatywne doświadczenia z okresu dzieciństwa i zapobieganie ich skutkom. W: J. Strelau, B. Zawadzki, M. Kaczmarek (red.) Konsekwencje psychiczne traumy: uwarunkowania i terapia. Warszawa: Scholar.

Herman, J. L. (2002). Przemoc. Uraz psychiczny i powrót do równowagi. Gdańsk: GWP.

Herzberger, S. (2002) Przemoc domowa. Perspektywa psychologii społecznej. Warszawa: PARPA.

Iwaniec, D., Szmagalski, J. (2005). Zaburzenia rozwojowe dzieci krzywdzonych emocjonalnie. Warszawa: Wydawnictwa UW.

Manassis, K. (2015). Opracowanie przypadku w terapii dzieci i młodzieży. Kraków: Wyd. UJ.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-21 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Małgorzata Dragan
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
Pełny opis:

Celem zajęć jest uwrażliwienie na zjawisko krzywdzenia dziecka w rodzinie i zapoznanie studentów z wiedzą na temat przemocy w rodzinie, obejmującą zagadnienia rozpowszechnienia i rodzajów przemocy, bieżących i długoterminowych skutków medycznych i psychologicznych, mechanizmów przemocy w rodzinie, identyfikacji rodzin, w których ma miejsce przemoc oraz dzieci – ofiar przemocy w rodzinie, jak również rodzajów interwencji psychologicznych i ich skuteczności.

Literatura:

Literatura podstawowa - pozycje ogólne:

Beisert, M. (2004). Kazirodztwo. Rodzice w roli sprawców. Warszawa: Scholar.

Berent, D., Florkowski, A., Gałecki, P. (2012). Przeniesiony zespół Münchausena. Dziecko Krzywdzone, 2, 95-103.

Bilska, E., Bulenda, T., Pospiszyl, I. (1999). Razem przeciw przemocy. Warszawa: „Żak”.

Dragan, M., Hardt, J. (2009). Negatywne doświadczenia z okresu dzieciństwa i zapobieganie ich skutkom. W: J. Strelau, B. Zawadzki, M. Kaczmarek (red.) Konsekwencje psychiczne traumy: uwarunkowania i terapia. Warszawa: Scholar.

Herman, J. L. (2002). Przemoc. Uraz psychiczny i powrót do równowagi. Gdańsk: GWP.

Herzberger, S. (2002). Przemoc domowa. Perspektywa psychologii społecznej. Warszawa: PARPA.

Iwaniec, D., Szmagalski, J. (2005). Zaburzenia rozwojowe dzieci krzywdzonych emocjonalnie. Warszawa: Wydawnictwa UW.

Manassis, K. (2015). Opracowanie przypadku w terapii dzieci i młodzieży. Kraków: Wyd. UJ.

+ literatura do poszczególnych zajęć

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.