Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Pogłębiony kurs terapii poznawczo-behawioralnej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2500-PL-PS-SP308-15
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Pogłębiony kurs terapii poznawczo-behawioralnej
Jednostka: Wydział Psychologii
Grupy: Psychoterapia
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Założenia (opisowo):

Kurs dla studentó specjalizacji 308.

Kurs dla lat IV-V

Skrócony opis:

Kurs w sposób zaawansowany wprowadza studentów w założenia i techniki terapii poznawczo-behawioralnej.

Efekty uczenia się:

• Wiedza

- posiada pogłębioną wiedzę o klasyfikacji zaburzeń psychicznych i ich obrazie klinicznym, jak również zna różne zaawansowane strategie psychoterapeutyczne (K_W13)

• Umiejętności

- umie nawiązać kontakt terapeutyczny przy zastosowaniu złożonych technik terapeutycznych (K_U01)

- potrafi zaplanować i zrealizować postępowanie diagnostyczne za pomocą wywiadu i obserwacji w sposób zaawansowany (K_U02)

- potrafi kompleksowo ocenić od strony etycznej badania z zakresu psychologii klinicznej (K_U07)

- zachowuje krytycyzm metod diagnozy i terapii (K_U05)

• Kompetencje społeczne

- szanuje ludzką odmienność ze względu na stan psychiczny (K_K01)

- wykorzystuje posiadaną wiedzę w działaniach na rzecz innych ludzi (K_K03)

- widzi potrzebę ciągłej superwizji w procesie terapeutycznym (K_K04)

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Urszula Barańczuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
Pełny opis:

Kurs będzie dotyczył z jednej strony najważniejszych założeń terapii poznawczo-behawioralnej a z drugiej strony głównych technik terapii poznawczo-behawioralnej w pogłębionej formie. Zajęcia rozpoczną się od krótkiego zaprezentowania podstawowych konstruktów i założeń terapii poznawczo-behawioralnej. W dalszej kolejności zaprezentowane zostaną najczęściej stosowane techniki terapii poznawczo-behawioralnej wraz z możliwymi sposobami ich wykorzystania.

Literatura:

• Literatura obowiązkowa

Beck, J.S. (2005). Terapia poznawcza: Podstawy i zagadnienia szczegółowe. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego

Popiel, A., i Pragłowska, E. (2008). Psychoterapia poznawczo-behawioralna. Paradygmat

• Literatura dodatkowa

Dobson, K.S., i Dozois, D.J.A. (2019). Handbook of Cognitive-Behavioral Therapies. Guilford Press

Leahy, R.L. (2017). Cognitive therapy techniques: A practitioner guide. Guilford Publications

Wenzel, A., Dobson, K.S., i Hays, P.A. (2016). Cognitive-behavioral therapy techniques and strategies. American Psychological Association

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Urszula Barańczuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
Pełny opis:

Kurs będzie dotyczył z jednej strony najważniejszych założeń terapii poznawczo-behawioralnej a z drugiej strony głównych technik terapii poznawczo-behawioralnej w pogłębionej formie. Zajęcia rozpoczną się od krótkiego zaprezentowania podstawowych konstruktów i założeń terapii poznawczo-behawioralnej. W dalszej kolejności zaprezentowane zostaną najczęściej stosowane techniki terapii poznawczo-behawioralnej wraz z możliwymi sposobami ich wykorzystania.

Literatura:

• Literatura obowiązkowa

Beck, J.S. (2005). Terapia poznawcza: Podstawy i zagadnienia szczegółowe. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego

Popiel, A., i Pragłowska, E. (2008). Psychoterapia poznawczo-behawioralna. Paradygmat

• Literatura dodatkowa

Dobson, K.S., i Dozois, D.J.A. (2019). Handbook of Cognitive-Behavioral Therapies. Guilford Press

Leahy, R.L. (2017). Cognitive therapy techniques: A practitioner guide. Guilford Publications

Wenzel, A., Dobson, K.S., i Hays, P.A. (2016). Cognitive-behavioral therapy techniques and strategies. American Psychological Association

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-e459be735 (2022-11-16)