Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Warsztat intrapersonalny. O poznawaniu siebie i własnych subosobowości

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2500-PL-PS-SP309-24 Kod Erasmus / ISCED: 14.4 / (0313) Psychologia
Nazwa przedmiotu: Warsztat intrapersonalny. O poznawaniu siebie i własnych subosobowości
Jednostka: Wydział Psychologii
Grupy: Wspieranie rozwoju osobowości
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Skrócony opis:

Zajęcia dotyczą rozwijania zdolności rozumienia własnych stanów wewnętrznych. Wgląd we własne procesy psychiczne i umiejętność ich modelowania mogą być pomocne nie tylko we własnym rozwoju osobistym ale także w relacjach z innymi osobami, podczas pomocy czy wspomagania ich rozwoju.

Zajęcia będą miały charakter warsztatowy.

Pierwsza część dotyczyć będzie problemu samowiedzy i samoświadomości, druga poznawania własnych subosobowości czyli względnie niezależnych częściami naszej psychiki.

Zajęcia są zblokowane, obejmują trzy całodniowe spotkania w piątek, sobotę i niedzielę.

Pełny opis:

Sylabus:

1. Ja jako przedmiot i podmiot poznania

a. Samowiedza i samoświadomość (Ja przedmiotowe i Ja podmiotowe, treść i proces, deklaratywność i proceduralność).

b. Rozwijanie samowiedzy (trening uważności, rozpoznawanie stanów wewnętrznych w chwili, gdy powstają, poszerzanie wrażliwości na różne modalności zmysłowe doświadczenia).

c. Korzystanie z samowiedzy i samoświadomości w pracy z klientem (recypatia, przeciwprzeniesienie, identyfikacja projekcyjna itp.)

2. Poza zasadą wewnętrznej jedności osoby: od totalitarnego ego do demokracji wewnętrznej

a. Czym są subosobowości i jak się na co dzień przejawiają?

b. Prekursorzy pluralizmu, podejścia uwzględniające pluralizm oraz podejścia ukierunkowane na pluralizm (analityczne, humanistyczne, poznawcze)

c. Koncepcje polifonicznego, dialogowego Ja

d. Możliwe drogi powstawania subosobowości

c. Wybrane metody eksploracji subosobowości: ujawniające, rozwijające, integrujące, projekcyjne, opisowe, doświadczeniowe

d. Subosobowości uniwersalne. Różnice indywidualne.

e. Rozumienie dynamiki wewnętrzego systemu: Voice Dialogue, Internal Family System

f. Subosobowosci w relacjach

g. Normalna vs patologiczna dysocjacja

h. Polifoniczne mechanizmy psychopatologii

i. Problem integracji

Literatura:

Literatura obowiązkowa to folie z wykładów wygłaszanych na zajęciach.

Literatura uzupełniająca polska:

Goleman, D. (1997). Inteligencja emocjonalna. Poznań: Media Rodzina of Poznań (s. 65-180).

Winczo, M. (1994). Dwa kody – dwa światy? Czyli o tym co może wynikać z odmiennej genezy kodów: percepcyjno-wyobrażeniowego i słowno-twierdzeniowego. W: M. Jarymowicz (red.), Poza egocentryczną perspektywą widzenia siebie i świata (s. 215-230). Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Psychologii PAN.

Greenwald, A.G. (1985). Personaliza versus zasada wewnętrznej jedności osoby. Przegląd Psychologiczny, 4, 887-919.

Stemplewska-Żakowicz, K. (2002). Koncepcje narracyjnej tożsamości. W: J. Trzebiński, (red.), Narracja jako sposób rozumienia świata. Gdańsk: GWP

Suszek, H. (2007). Różnorodność wielości Ja. Roczniki Psychologiczne, 10 (2), 7-37.

Rowan, J. Cooper, M. (2004) (red.). Jekyll i Hyde. Wielorakie Ja we współczesnym świecie. Gdańsk: GWP (zbiór rozdziałów o polifoniczności).

Trzebińska, E. (1998). Dwa wizerunki własnej osoby. Kliniczne i empiryczne studia nad tożsamością. Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Psychologii PAN (zwłaszcza epilog).

Rosenhan, D. L., Seligman, M.E.P. (1994). Psychopatologia. Warszawa: Polskie Towarzystwo Psychologiczne (Rozdział: Osobowość wieloraka)

Suszek, H., Krawczyk, K., Wegner. E. (w druku). Trening Mindfulness – W: L. Grzesiuk, H. Suszek (red.), Psychoterapia. Pogranicza. Warszawa: Eneteia (część dotycząca praktyki).

Literatura uzupełniająca obcojęzyczna:

Rowan, J. & Cooper, M. (red.) (1999). The plural self. London: SAGE Publications.

Rowan, J. (1990). Subpersonalities: the people inside us. London: Routledge.

Watkins, J. G. & Watkins, H. H. (1997). Ego states. Theory and therapy. New York: Norton & Company.

Bandler, R. & Grinder, J. (1982). Reframing. Neuro-Linguistic Programming and the Transformation of Meaning. Moab: Real People Press.

Stone, H. & Stone, S. (2000). Partnering. A new kind of relationship. Novato: New World Library.

Stone, H. & Stone, S. (1994). Du bist viele. München: Heyne.

Stone, H. & Stone, S. (1997). Abenteuer Liebe – Lebendige Partnerschaft. München: Kösel.

Wittemann, A. S. (2000). Die Inteligenz der Psyche. München: Kösel.

Stamboliev, R. (1992). Den Energien eine Stimme geben. Transformationsarbeit im Voice Dialogue. Essen: Synthesis.

Ferrucci, P. (2001). Werde was du bist. Selbstverwirklichung durch Psychosynthese. Reinbek: Rowohlt.

Satir, V. (2001). Meine vielen Gesichter. Wer bin ich wirklich? München: Kösel.

Schwartz, R. (1997). Systemische Therapie mit der inneren Familie. Stuttgart: Klett-Cotta.

Schulz von Thun, F. (1998). Miteinander reden 3. Das 'innere Team' und situationsgerechte Kommunikation. Reinbek: Rowohlt TB.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Warsztaty, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Kobylińska
Prowadzący grup: Hubert Suszek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Warsztaty - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-21 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Warsztaty, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Kobylińska
Prowadzący grup: Hubert Suszek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Warsztaty - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.