Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy szkolenia zwierząt

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2500-PL-SPZ-OB2Z-1
Kod Erasmus / ISCED: 14.4 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0313) Psychologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Podstawy szkolenia zwierząt
Jednostka: Wydział Psychologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Ćwiczenia:

Skrócony opis: Szkolenie zwierząt. Praktyczne zastosowanie wiedzy teoretycznej z zakresu psychologii uczenia się.

Pełny opis:

Ćwiczenia:

Pełny opis: Szkolenie zwierząt – dostosowanie narzędzi i metod szkolenia do zdolności poznawczych i predyspozycji różnych gatunków (podstawy).

Teoria uczenia się – podstawowe pojęcia (warunkowanie klasyczne i instrumentalne - świadome wykorzystanie w praktyce)

Wzmocnienie i kara kontra nagroda i kara w potocznym języku, zrozumienie pojęć i umiejętność wykorzystania mechanizmów w praktyce. Ideologia a nauka. Wygaszenie a kara – rozróżnienie.

Sposoby nauki – wyłapywanie, naprowadzanie, kształtowanie z klikerem i bez klikera, habituacja – wykorzystanie w praktyce w treningu psów

Motywacja i efektywny trening – rodzaje motywacji, rozbudzanie motywacji

Układanie planów treningowych

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Sylwia Gajewska, Rafał Kawa
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-e459be735 (2022-11-16)