Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ekspertyzy sądowe i śledcze

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2500-PL-SPZ-SP-5
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ekspertyzy sądowe i śledcze
Jednostka: Wydział Psychologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Podstawowe zasady pełnienia roli biegłego sądowego, przepisy prawne. Zwierzęta a postępowanie śledcze i sądowe. Role zwierząt w różnorodnych sprawach sądowych Zasady formułowania ekspertyz sądowych.

Efekty uczenia się:

W zakresie wiedzy:

Student zna podstawy prawne pracy biegłego sądowego oraz zakres obowiązków i odpowiedzialności biegłego.

W zakresie umiejętności:

Student potrafi analizować dokumentacje sądową, planować badania niezbędne do przygotowania ekspertyzy – prace w terenie, wywiady, obserwacje.; przygotować logiczna i spójną, obiektywną opinię wykorzystując zdobyte informacje.

W zakresie kompetencji społecznych:

Student dostrzega konieczność współpracy interdyscyplinarnej ( weterynarze, prawnicy)

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2023-02-20 - 2023-06-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Małgorzata Toeplitz-Winiewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
Pełny opis:

Rola biegłego w systemie wymiaru sprawiedliwości.

Przepisy prawne dotyczące powołania biegłego.

Kategorie biegłych sądowych , jak zostać biegłym w zakresie psychologii zwierząt

Obowiązki biegłego i jego prawa

Kryteria oceny opinii biegłego przez organ procesowy

Zwierzę w przewodzie sądowym – ofiara, sprawca, ważny element w procesie sądowym. Ograniczenia prawne.

Rodzaje ekspertyz

Analiza dokumentacji sądowej, dostrzeganie braku informacji , jak uzupełniać luki

Zasady obiektywizmu i bezstronności biegłego

Formułowanie opinii dla sądu, wymogi fomalne i merytoryczne

Literatura:

Kała M., Wilk D., Wójcikiewicz J. ( 2017) Ekspertyza sądowa. Zagadnienia wybrane. Warszawa: Wolters Kluwer Polska ; rozdziały: Metodyka ekspertyzy (ss.29-43), Ekspertyza osmologiczna (ss.749-758) 1.6. Kryteria oceny dowodu z opinii psychologicznej ( ss794-804)

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-1729fa717 (2023-05-11)