Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Szkolenie w psychoterapii: praktyka psychoterapeutyczna pod superwizją

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2500-POD-01
Kod Erasmus / ISCED: 14.4 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0313) Psychologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Szkolenie w psychoterapii: praktyka psychoterapeutyczna pod superwizją
Jednostka: Wydział Psychologii
Grupy:
Strona przedmiotu: http://www.podyplomowe.psychologia.pl/szkolenie-w-psychoterapii-praktyka-psychoterapeutyczna-pod-superwizja/
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Krawczyk
Prowadzący grup: Alicja Kubiak, Krystyna Łukasiak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Pełny opis:

Czas trwania

Dwa semestry: luty-czerwiec oraz wrzesień-styczeń; każdy semestr to 20 spotkań superwizyjnych po 3 godziny (zatem 60 godzin zegarowych); istnieje możliwość przedłużania stażu na kolejny semestr.

Opis kursu

Kurs przeznaczony jest dla osób posiadających wykształcenie wyższe i będących w pełnym szkoleniu z zakresu psychoterapii.

W procesie dydaktycznym łączymy praktykę psychologiczną z superwizją, zapewniając: (1) możliwość prowadzenia psychoterapii pacjentów Akademickiego Ośrodka Psychoterapii; (2) superwizję grupową prowadzoną przez superwizorów w nurcie analitycznym, posiadających certyfikaty superwizora Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz uprawnienia superwizora Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej; (3) możliwość indywidualnej konsultacji z superwizorem w trudnych sytuacjach.

Program kursu: (1) Prowadzenie indywidualnej psychoterapii pacjenta w AOP – 2 godziny w tygodniu; uczestnik kursu w roli psychoterapeuty prowadzi sesję i dodatkowo zapisy sesji z pacjentem, które są podstawą do pracy podczas spotkań superwizyjnych; termin pracy z pacjentem do ustalenia indywidualnie. (2) Grupowa superwizja pracy klinicznej w AOP – 3 godziny w tygodniu; superwizja grupowa odbywa się raz w tygodniu i zwykle jest podzielona na 3 części. Każda część jest przeznaczona na omówienie jednego pacjenta; na bazie zapisów sesji prowadzonych przez uczestników kursu omawiana jest psychopatologia pacjenta, stosowane przez niego mechanizmy obronne, specyfika relacji przeniesieniowo-przeciwprzeniesieniowej, interwencje psychoterapeuty i przebieg procesu terapeutycznego

Grupa I odbywa superwizję w czwartki od 8:00 do 11:00

Grupa II odbywa superwizję w piątki od 13:00 do 16:00

Terminy rejestracji; termin ogłoszenia wyników

Dwa razy w roku: grudzień-15 stycznia oraz lipiec-15 sierpnia; termin ogłoszenie wyników: 16.01-31.01 oraz 16.08-31.08 rozmowy kwalifikacyjne

Czy rejestracja płatna

nie

Zasady kwalifikacji na kurs

Kolejność zgłoszeń i wynik rozmowy kwalifikacyjnej

Dokument uprawniający do podjęcia kursu

Dyplom ukończenia studiów; zaświadczenie o uczestniczeniu w pełnym szkoleniu z zakresu psychoterapii

Wczytywanie skanów do IRK

dyplom ukończenia studiów

zaświadczenie o uczestniczeniu w pełnym szkoleniu z zakresu psychoterapii

ewentualne posiadane rekomendacje z ośrodków szkolących

Dokumenty wygenerowane w IRK

podanie o przyjęcie na studia

życiorys zawodowy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-0cee12404 (2022-08-03)