Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Gra biznesowa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2600-DSFRdz3GB
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Gra biznesowa
Jednostka: Wydział Zarządzania
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla 3 roku DSFiR dzienne sem. letni
Punkty ECTS i inne: 1.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Podczas całego trwania przedmiotu studenci rozgrywają w zespołach grę biznesową wymagającą optymalizacji zasobów, planowania strategicznego i taktycznego oraz zarządzania finansami i zasobami ludzkimi.

Podczas gry wymagana jest znajomość zagadnień prezentowanych na wcześniejszych zajęciach z podstaw zarządzania, finansów, psychologii, zarządzania strategicznego oraz marketingu.

Po module wstępnym, poświęconym na wyjaśnienie celu zajęć i reguł rozgrywki, studenci w zespołach rozpoczynają rozgrywkę. Po każdej rundzie następuje krótkie omówienie dotychczasowych działań i planów na kolejną rundę. W zależności od potrzeb w trakcie rozgrywki wyjaśniane są także pojęcia z wymienionych wcześniej obszarów.

Na zakończenie zajęć następuje omówienie wyników wszystkich zespołów oraz podsumowanie uwarunkowań wpływających na wynik osiągnięty podczas rozgrywki.

Każdy z uczestników po zakończeniu zajęć przygotowuje pisemnie esej na wybrany przez prowadzącego temat.

Pełny opis:

Podczas całego trwania przedmiotu studenci rozgrywają w zespołach grę biznesową wymagającą optymalizacji zasobów, planowania strategicznego i taktycznego oraz zarządzania finansami i zasobami ludzkimi.

Podczas gry wymagana jest znajomość zagadnień prezentowanych na wcześniejszych zajęciach z podstaw zarządzania, finansów, psychologii, zarządzania strategicznego oraz marketingu.

Po module wstępnym, poświęconym na wyjaśnienie celu zajęć i reguł rozgrywki, studenci w zespołach rozpoczynają rozgrywkę. Po każdej rundzie następuje krótkie omówienie dotychczasowych działań i planów na kolejną rundę. W zależności od potrzeb w trakcie rozgrywki wyjaśniane są także pojęcia z wymienionych wcześniej obszarów.

Na zakończenie zajęć następuje omówienie wyników wszystkich zespołów oraz podsumowanie uwarunkowań wpływających na wynik osiągnięty podczas rozgrywki.

Każdy z uczestników po zakończeniu zajęć przygotowuje pisemnie esej na wybrany przez prowadzącego temat.

Literatura:

M. Łączyński, J. Niewiński Gry szkoleniowe. Praktyczny przewodnik. Wydawnictwo SHY 2013

M. Herger. Enterprise Gamification. Engaging people by letting them have fun. Amazon 2014

Metody i kryteria oceniania:

50% studenci otrzymają na podstawie oceny pracy na zajęciach.

25% to ocena za aktywność w dyskusjach.

25% to ocena indywidualnego eseju na wybrany temat.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Mijal
Prowadzący grup: Joanna Chlebiej, Waldemar Grzywacz, Michał Mijal, Agnieszka Postuła
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-03d50b88b (2024-02-19)